Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.7.7. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі" відділення) є органом у системі органів Антимонопольного комітету України (надалі - Комітет), утвореним для реалізації завдань, покладених на Комітет Законом України "Про Антимонопольний комітет України", іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.

Відділення утворюються Комітетом в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, інших адміністративно-територіальних одиницях (надалі – регіони), йому підпорядковане і підзвітне. Спрямування, координація і контроль діяльності відповідних відділень Комітету здійснюється Головою Комітету, його заступниками, державними уповноваженими Комітету згідно з розподілом їхніх функціональних обов’язків.

Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про Антимонопольного комітету України”, “Про захист економічної конкуренції”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Комітету від 08.02.2002 № 23-р., рішеннями Комітету, наказами Голови Комітету.

Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.