Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.7.8. Основні завдання та функції територіального відділення.

Основними завданнями відділення є:

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

контроль за узгодженими діями;

сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні, а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету - за межами регіону.

Відділення згідно з покладеними на нього завданнями:

контролює дотримання законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання, об'єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю;

розглядає заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу на узгоджені дії в межах підвідомчості і за результатами їх розгляду приймає відповідні рішення, у тому числі про накладання штрафів та припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

звертається до суду чи господарського суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, надсилає правоохоронним органам матеріали, що містять ознаки злочину;

взаємодіє з органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно - господарського управління та контролю у питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки, запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

дає рекомендації та вносить пропозиції органам влади, установам, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання та об'єднанням щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

дає рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а якщо порушення припинено, щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

погоджує рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення, зміни правил їхньої поведінки на ринку, чи такі, що можуть призвести до недопущення, обмеження, спотворення конкуренції або до створення монопольних утворень;

узагальнює практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Комітету;

організовує виконання науково-дослідних робіт з питань проведення конкурентної політики, розвитку товарних ринків за завданнями Комітету;

бере участь в організації підготовки та навчання спеціалістів з питань, що належать до компетенції відділення;

вживає заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

взаємодіє із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі із запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, систематично інформує населення про свою діяльність;

сприяє іншим відділенням Комітету в реалізації їхніх повноважень;

здійснює інші дії з метою контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції в межах його повноважень.