Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.7.9. Повноваження територіального відділення.

Відділення в межах визначеної компетенції має повноваження:

визначати самостійно, а при потребі - разом з іншими територіальними відділеннями межі товарного ринку, а також становище, у тому числі монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання на ньому;

приймати відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції обов'язкові для виконання суб'єктами господарювання, об'єднаннями, органами влади, органами місцевої самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю розпорядження та рішення, накладати штрафи, застосовувати інші санкції;

вносити до органів влади обов'язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

давати висновки на проекти рішень та рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю суб'єктів господарювання, зокрема щодо планів приватизації та документів на корпоратизацію підприємств, які займають монопольне становище на товарних ринках;

одержувати безкоштовно надані на вимогу органу Антимонопольного комітету України голови відділення чи уповноважених ним осіб документи, статистичну та іншу інформацію незалежно від місцезнаходження цієї інформації або суб'єкта, у якого вона запитується у тому числі ту, яка дає можливість встановлювати наявність чи відсутність порушення законодавства про захист економічної конкуренції, необхідні для здійснення завдань, покладених на відділення;

здійснювати інші дії, за дорученням Комітету, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Відділення не має права втручатися в господарську діяльність суб’єктів господарювання за винятком випадків, передбачених цим Положенням та іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.