Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8. Фонд державного майна та його компетенція.

Згідно з Тимчасовим положенням про Фонд державного майна України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-XII “Про Тимчасове положення про фонд державного майна України. Фонд державного майна України (Фонд) є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.

Фонд у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією і законодавчими актами України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Фонд створює регіональні відділення. У разі необхідності Фонд має право створювати представництва в інших містах, а також регіонах України.