Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8.1. Основні завдання та функції Фонду.

Основними завданнями Фонду є:

захист майнових прав України на її території та за кордоном;

здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації, створення спільних підприємств;

здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності;

здійснення повноважень орендодавця майна державних підприємств і організацій, їх структурних підрозділів;

сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організує і контролює їх виконання;

змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;

здійснює повноваження власника щодо частки акціонерних товариств, які не були реалізовані у процесі приватизації, зокрема несе ризик (відповідальність) у межах зазначеної частки;

продає майно, що перебуває у загальнодержавній власності у процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об’єктів незавершеного будівництва;

створює комісії по приватизації;

затверджує плани приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній власності;

укладає угоди з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об’єктів приватизації;

видає ліцензії посередникам;

здійснює зв’язок з місцевими органами приватизації;

вживає заходів до залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації;

забезпечує систематичне інформування населення, Верховної Ради України,, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна;

щорічно складає звіт про хід приватизації і баланс доходів та видатків Фонду і подає його на розгляд та затвердження Верховної Ради України, після узгодження з Кабінетом Міністрів України;

виступає орендодавцем майна цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів що є загальнодержавною власністю, дає дозвіл підприємствам, організаціям на передачу в оренду майнових комплексів їх структурних підрозділів;

бере участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;

бере участь в розробці проектів нормативних актів з питань управління майном, що є у державній власності, та його приватизації;

бере участь в розробці і укладенні міждержавних угод з питань власності та використання державного майна;

представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.