Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.9. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.

Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості передбачена главою 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення “ Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів”, де містяться статті, що встановлюють відповідальність за:

порушення законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93 )

порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості (сто 94)

порушення правил норм з ядерної та радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання (ст. 95)

недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва (ст. 96)

порушення законодавства під час планування і забудови територій (ст. 96-1)

самовільне будівництво будинків або споруд (ст. 97)

марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 98)

порушення Правил охорони електричних мереж (ст. 99)

порушення зв'язані з використанням газу (ст. 101)

недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 101-1)

порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування (ст. 102)

непідготовленість до роботи резервного паливного господарства (ст. 103)

порушення правил користування енергією чи газом у побуті (ст. 103-1)

пошкодження газопроводів при провадженні робіт (ст. 103-2)

Відповідальність за адміністративні правопорушення в промисловості несуть громадяни і відповідні посадові особи.

Справи про зазначені адміністративні правопорушення розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад (статті 99, 103-1, 103-2); районні (міські) суди (судді) (статті 96-1, 98, 101-103); органи спеціально-уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці (статті 93, 94); органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби (стаття 95); інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 97); органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України (стаття 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)).

Оскільки на промислові підприємства поширюються правила стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації, користування природними ресурсами та ін., порушення цих правил має місце і в промисловості.

Адміністративна відповідальність за правопорушення у зазначеній сфері передбачені главою 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації”, а саме за:

випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (ст.167);

випуск у продаж стандартної продукції (ст. 168);

виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (ст. 168-1);

передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів (ст.169);

недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції (ст. 170);

випуск, реалізація продуктів (товарів) без сертифіката відповідності (ст. 170-1);

порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірюваної техніки (ст. 171);

порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань (ст. 171-1);

порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки (ст. 172);

порушення встановленого порядку видач сертифіката відповідності (ст. 172-1).