Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.1. Правові засади управління сільським господарством (аграрним сектором економіки).

Основними законодавчими актами, що встановлюють правові засади управляння у цій сфері є:

Закон України “Про колективне сільськогосподарське” від 14 лютого 1992 р. (із змінами);

Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” від 15 травня 1992р.;

Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р.;

Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 22 червня 1993 р.;

Закон України “Про карантин рослин” від 30 червня 1993 р.;

Закон України “Про насіння” від 15 грудня 1993 р.;

Закон України “Про племінне тваринництво” від 15 грудня 1993 р.;

Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р.;

Закон України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 10 липня 1996 р.;

Закон України “Про плату за землю” від 19 вересня 1996 р.;

Закон України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” від 17 липня 1997 р.;

Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 р.;

Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 р.;

Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 р.;

Закон України “Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 р.;

Закон України “Про фінансовий сільськогосподарський податок” від 17 грудня 1998 р.

Закон України “Про державне регулювання виробництва і реалізацію цукру” від 17 червня 1999 р.;

Закон України “Про бджільництво” від 22 лютого 2000 р.

Закон України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років” від 18 січня 2001 р.;

Закон України “Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю) від 18 січня 2001 р.;

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.;

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про ветеринарну медицину” від 15 листопада 2001 р.;

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”” від 17 січня 2002 р.;

Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” від 4 липня 2002 р.;

Закон України “Про Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки” від 17 січня 2002 р.;

Закон України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” від 7 лютого 2002 р. та ін.