Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України.

Правовий статус Міністерства аграрної політики України, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 7 червня 2000 р. № 772/2000 (із змінами від 30.10.2001 р. № 1021/2001) ”Питання Міністерства аграрної політики України”.

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінагрополітики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції.

Мінагрополітики України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мінагрополітики України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Мінагрополітики України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.