Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.2.3. Міністр Мінагрополітики України

Міністр:

керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної аграрної політики, продовольчу безпеку держави, на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;

подає в установленому порядку Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря Мінагрополітики України (далі – Державний секретар);

затверджує за поданням Державного секретаря програми і плани роботи Мінагрополітики України;

вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових органів державного управління;

подає Державному секретареві пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників патронатної служби в центральному апараті Мінагрополітики України;

приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики України;

погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

- призначення на посаду першого заступника та заступників Державного секретаря;

структури Мінагрополітики України та розподілу обов’язків між першим заступником та заступниками Державного секретаря;

граничної чисельності працівників урядових органів державного управління, що діють у складі Мінагрополітики України;

утворення, реорганізації і ліквідації територіальних органів Мінагрополітики України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке знаходиться у сфері управління Мінагрополітики України.