Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного господарства.

Правовий статус Державного департаменту рибного господарства, регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1226 «Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства».

Державного департаменту рибного господарства (Укрдержрибгосп) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінагрополітики і йому підпорядковується.

Укрдержрибгосп у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Укрдержрибгосп організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Міністру аграрної політики.