Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.9. Правовий статус інспекції державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Правовий статус інспекції державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, регламентується Типовим положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р. № 59 “Про затвердження Типового положення про інспекцію держаного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації”

Інспекція державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (далі – інспекція) є місцевим органом державної виконавчої влади, що створюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації та Мінсільгосппроду.

Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної (міської) державної адміністрації, наказами Мінсільгосппроду, рішеннями відповідного представницького органу, прийнятими в межах його компетенції, а також зазначеним Положенням.