Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України.

Правовий статус Міністерства палива та енергетики України, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. № 598/2000 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1218/2001 від 14 грудня 2001 р. “Про Міністерство палива та енергетики України”.

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпаливенерго України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах (далі – поливно-енергетичний комплекс).

Мінпаливенерго України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мінпаливенерго України організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінпаливенерго України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.