Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості.

Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості регламентується Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 909 “Про затвердження Положення про Державний департамент вугільної промисловості”.

Державний департамент вугільної промисловості (Держвуглепром) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго і підпорядковується йому.

Держвуглепром у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

У межах своїх повноважень Держвуглепром організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацію.

Держвуглепром узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінпаливенерго.