Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження.

Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 6 жовтня 1995 р. № 918/95 (із змінами № 1172/2001 від 03.12.2001) “про Положення про Державний комітет України з енергозбереження”.

Державний комітет України з енергозбереження (Держкоменергозбереження України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України.

Держкоменергозбереження України вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері енергозбереження забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Держкоменергозбереження України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та спеціальним директивним наказом Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України. У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Комітет узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить Президентові України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства.