Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.5. Правовий статус Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Правовий статус Національної комісії регулювання електроенергетики України, регламентується Положенням затвердженим Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. № 335/98 “Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України”.

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є незалежним позавідомчим постійно діючим державним органом.

Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі – Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також зазначеним Положенням.