Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України.

Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 6 березня 2001 р. № 155/2001 „Про Положення про Державний комітету ядерного регулювання України”.

Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держатомрегулювання України здійснює в межах своєї компетенції реалізацію державної політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Держатомрегулювання України у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Держатомрегулювання України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держатомрегулювання України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.