Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.1. Правові засади управління у галузі використання та охорони природних ресурсів.

Основними законодавчими актами, що встановлюють правові засади у цій сфері, окрім Конституції України, є:

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. (із змінами);

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. (із змінами);

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. (із змінами);

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 р. (із змінами);

Закон України “Про тваринний світ” від 3 березня 1993 р. (із змінами від 13.12.2001 р.);

Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р.;

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р.;

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р.;

Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р.;

Водний кодекс України від 6 червня 1995 р.;

Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 р.;

Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р.;

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23 грудня 1998 р.;

Закон України “Про гідрометеорологічну діяльність” від 18 лютого 1999 р.;

“Гірничий закон України” від 6 жовтня 1999 р.;

Закон України “Про державну геологічну службу України” від 4 листопада 1999 р.;

Закон України “Про внесення змін до закону України “Про природно-заповідний фонд України” від 14 грудня 1999 р.;

Закон України “Про природні монополії від 20 квітня 2000 р.;

Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 р.;

Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 р.;

Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000р.;

Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 р.;

Закон України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14 вересня 2000 р.;

Закон України “Про фізичний захист ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” від 19 жовтня 2000 р.;

Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” від 21 вересня 2000 р.;

Закон України “Про курорти” від 5 жовтня 2000 р.;

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р.;

Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р.;

Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002р.;

Закон України “Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства” від 17 січня 2002 р. та ін.