Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.2. Правовий статус Міністерства екології та природних ресурсів України.

Правовий статус Міністерства екології та природних ресурсів України, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 29 травня 2000 р. № 724/2000 (із змін. Від 25.04.2002 р. № 378/2002) “Питання Міністерства екології та природних ресурсів України”.

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекоресурсів України) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Мінекоресурсів України виконує також функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Діяльність Мінекоресурсів України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекоресурсів України є головним (провідним) органом у системі центральних та інших органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Мінекоресурсів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мінекоресурсів організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінекоресурсів України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.