Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі використання та охорони природних ресурсів.

Адміністративні правопорушення в галузі використання і охорони природних ресурсів – це протиправні, винні (умисні або необережні) дії чи бездіяльність, що посягає на природне середовище і за які законом передбачено адміністративну відповідальність.

В главі 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені конкретні склади адміністративних правопорушень у цій галузі. Адміністративна відповідальність настає за слідуючі адміністративні правопорушення.

Псування і забрудненим сільськогосподарських та інших земель (ст. 52) Порушення правил використання земель (ст. 53). Самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1). Приховування або перекручення даних земельного кадастру (53-2). Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст.54). Самовільне відхилення від проектів внутрігосподарського землеустрою (ст.55). Знищення межових знаків (ст.56). Порушення вимог щодо охорони надр (ст. 57). Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр (ст.58). Порушення правил охорони водних ресурсів (ст.59). Порушення вимог охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення (ст.59-1). Порушення правил водокористування (ст.60). Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації (ст.61). Невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами (ст.62). Незаконне використання земель державного лісового фонду (ст. 63). Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці (ст. 64). Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка (ст. 65). Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (ст. 65-1). Знищення або пошкодження підросту в лісах (ст. 66). Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку (ст.67). Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини (ст. 68). Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст.69). Самовільне сінокосіння і насіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід (ст. 70). Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71). Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками (ст.72). Засмічення лісів відходами (ст. 73 ). Знищення або пошкодження лісоосушувальних каналів, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74). Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах (ст. 75). Знищення корисної для лісу фауни (ст. 76). Порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77). Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків (ст. 77-1). Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78). Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ (ст. 78-1). Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79). Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд (ст. 79-1). Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 80). Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 81). Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування. Утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82). Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів (ст. 82-1). Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації (ст. 82-2). Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними (ст. 82-3). Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу (ст. 82-4). Порушення правил передачі відходів (ст. 82-5). Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів (ст. 82-6). Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів (ст. 83). Порушення законодавства про захист рослин (ст. 83-1). Виключено (ст. 84). Порушення правил використання об'єктів тваринного світу (ст. 85). Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1). Виключено (ст. 86). Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням (ст. 86-1). Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (ст. 87). Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88). Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 88-1). Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними (ст. 88-2). Жорстке поводження з тваринами (ст. 89). Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин., занесених до Червоної книги України (ст. 90). Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій (ст. 90-1). Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 91). Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів (ст. 91-1). Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів (ст. 91-2). Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів (ст.91-3)

Справи про ці правопорушення розглядають:

органи державного геологічного контролю (статті 57,58);

органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 78, 80-83, 90-1);

органи земельних ресурсів (статті 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56);

спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 83-1);

спеціально-уповноважені органи виконавчої влади в галузях водного господарства, геології та використання надр (статті 59, 60, 67);

органи рибоохорони (статті 86-1, 91-2);

органи лісового господарства (статті 63-70, 73, 75,77);

органи мисливського господарства (стаття 91-2);

органи спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів (статті 52-55, 57-74, 76 - 77-1, 78, 78-1 – 79-1, 80-83, 86-1, 87, 89, 91-1 – 91-3).