Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.2.1. Правовий статус Державної митної служби.

Правовий статус Державної митної служби України, регламентується Митним кодексом України від 11 липня 2002 р., а також Положенням, затвердженим Указом Президента України від 8 лютого 1997 р. № 126/94 “Про Положення про Державну митну службу України”.

Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.

Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держмитслужба у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.