Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.3. Державна служба експортного контролю України.

Правовий статус Державної служби експортного контролю України регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 342/2002 “Питання Державної служби експортного контролю України ”.

Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль України) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держекспортконтроль України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного експортного контролю і забезпечує її реалізацію, здійснює управління у цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Держекспортконтроль України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держекспортконтроль України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держекспортконтроль України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.