Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.6. Торговельно-економічна місія у складі дипломатичного представництва України за кордоном.

Правовий статус торговельно-економічної місії у складі дипломатичного представництва України за кордоном, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 30 квітня 1994 р. (із змінами від 22 вересня 2000 р. № 1082/2000) “Про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном:

Торговельно-економічна комісія у складі дипломатичного представництва України за кордоном (далі -торговельно-економічна місія) представляє та захищає у державі перебування інтереси України у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Торговельно-економічна місія підпорядковується главі дипломатичного представництва України за кордоном (далі - дипломатичне представництво), який здійснює контроль за її роботою.

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України організовує роботу торговельно-економічної місії у державі перебування відповідно зазначеного Положення.

Торговельно-економічна місія у своїй діяльності керується міжнародними договорами України, Конституцією України та законами України, іншими актами законодавства України, цим Положенням, а також вказівками Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ України, а в частині реалізації завдань щодо захисту економічних інтересів України у сфері оподаткування вказівками Державної податкової адміністрації України.