Правові основи державного управління економікою України (2003)

7.8. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 25 вересня 2002 року № 861/2002 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державіної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

Державна комісія з цінних паперів фондового ринку (далі - Комісія) є центральним органом виконавчої владу зі спеціальним статусом, підпорядкованим Президентові України і підзвітний Верховній Раді України.

Комісія щорічно доповідає Президентові України про стан розвитку фондового ринку.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.