Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.3.1. Основні завдання і функції Укрзалізниці.

Основними завданнями Укрзалізниці є:

організація злагодженої роботи залізниць і підприємств з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в перевезеннях;

забезпечення ефективної експлуатації залізничного рухомого складу, його ремонту та оновлення;

розроблення концепцій розвитку залізничного транспорту;

вжиття заходів для забезпечення безпеки функціонування залізничного транспорту, його інфраструктури та надійності його роботи.

Укрзалізниця відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює пов’язані з експлуатаційною діяльністю функції щодо:

направлення рухомого складу відповідно до планів перевезень;

розроблення узгодженого графіка руху поїздів і плану їх формування;

формування і реалізації єдиної тарифної та цінової політики на залізничному транспорті;

відкриття єдиного рахунку та організації проведення розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів залізницями і використання рухомого складу, а також розподілу між залізницями коштів (зокрема, валютних надходжень), отриманих від перевезень в прямому сполученні (з урахуванням конкретної участі кожної залізниці в цих перевезеннях) ;

розроблення та впровадження нових маршрутів вантажних і пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному залізничному сполученні;

організації проведення розрахунків із залізницями іноземних держав за міжнародні перевезення;

розроблення технічних вимог до нових видів рухомого складу та обладнання залізничного транспорту, формування замовлень для промисловості і організація контролю за їх виготовленням;

придбання рухомого складу і контейнерів, забезпечення їх капітального . ремонту та модернізації на підприємствах, розташованих як на території України, так і за її межами;

сприяє:

забезпеченню потреб залізничного транспорту у матеріально-технічних та паливно-енергетичних ресурсах;

формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, утворенню нових організаційних структур усіх форм власності на залізничному транспорті;

наданню державної підтримки розвитку залізничного транспорту з метою забезпечення його сталої роботи;

здійснює функції з управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності та закріплене за підприємствами, в частині:

затвердження статутів (положень) підприємств, контролю дотримання та прийняття рішень у зв'язку з порушенням їх вимог;

укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств ^крім начальників залізниць);

здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами державного майна;

підготовки разом з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування пропозицій Мінтрансу щодо розмежування державного майна між загальнодержавною, республіканською (Автономної Республіки Крим) і комунальною власністю;

участі у підготовці міжнародних договорів України з питань загальнодержавної власності;

розробляє та погоджує в установленому порядку умови перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів;

розробляє плани перевезення вантажів залізничним транспортом у прямому, змішаному і міжнародному сполученні, представляє інтереси залізниць під час погодження цих планів у відповідних органах;

здійснює реалізацію єдиної інвестиційної політики, координує планування розвитку залізниць та підприємств;

забезпечує розвиток ремонтної бази залізничного транспорту, розроблення і впровадження в практику сучасних засобів автоматики, телемеханіки, зв'язку, енергетики, обчислювальної техніки;

вживає заходів для забезпечення безпеки руху поїздів, розслідує причини аварій, розробляє норми безпеки руху відповідно до вимог міжнародних стандартів і законодавства України;

організує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

представляє інтереси залізничного транспорту України у міжнародних організаціях і спілках залізничників;

бере участь у підготовці міжнародних угод щодо забезпечення потреб залізничного транспорту України у матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах, а також у підготовці та проведенні міжнародних нарад, конференцій, інших форумів з питань, пов'язаних з діяльністю залізниць;

здійснює заходи, спрямовані на створення безпечних умов праці, соціальний захист працівників залізничного транспорту, впровадження єдиної системи оплати їхньої праці, поліпшення житлових і культурно-побутових умов;

формує галузеві програми наукових, проектних і проектно-конструкторських розробок, координує їх виконання, сприяє впровадженню в практику досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду;

приймає у встановленому порядку рішення про закріплення транспортних засобів та їх передачу однією залізницею або підприємством іншим залізницям та підприємствам, що належать до сфери управління Укрзалізниці;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу залізничного транспорту на навколишнє природне середовище, контролює додержання вимог національних і міжнародних документів з цих питань;

визначає категорії працівників залізничного транспорту, яким надано право на ношення форменого одягу, встановлює формені знаки відмінності;

розробляє і здійснює заходи стосовно захисту державної, службової та комерційної таємниці;

організовує роботу, пов'язану із забезпеченням мобілізаційної готовності і цивільної оборони підприємств залізничного транспорту, їх підготовкою до роботи в умовах особливого періоду, а також до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.