Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України регламентується Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 1999 р. № 601/99 (із змінами від 01.08.2000 р. № 943/2000) “Про Положення про Державний комітет зв’язку та інформації України”.

Державний комітет зв'язку та інформатизації України (Держкомзв'язку України) є центральним органом виконавчої влади, який підпорядкований Кабінету міністрів України і виконує функції Адміністрації зв'язку України.

Держкомзв'язку України забезпечує проведення державної політики в галузі зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації, несе відповідальність за їх стан і розвиток.

Держкомзв'язку України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України. Кабінету міністрів України та цим Положенням.

Комітет узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.