Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.9. Правовий статус Державного комітету України з будівництва та архітектури.

Правовий статус Державного комітету України регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 20 серпня 2002 р. № 725/2002 “Про Положення про Державного комітету України з будівництва та архітектури”.

Державний комітет України з будівництва та архітектури (Держбуд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується кабінетом міністрів України.

Держбуд України є спеціально уповноваженим органом з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Держбуд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, кабінету міністрів України, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Держбуд України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держбуд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України.