Конкурентоспроможність підприємства

5.2. Аналіз ринкової частки конкурентів

Фактична ринкова частка, відображаючи найбільш важливі результати конкурентної боротьби, показує ступінь домінування підприємства на ринку, його можливість впливати на об'ємні й структурні характеристики попиту та пропозиції по розглянутій групі товарів. Дослідження ринкових часток конкурентів дозволяє виявити розподіл сил у конкурентній боротьбі.

Значення ринкової частки розраховуються за такими формулами:де Дк, (Дсті) — ринкова частка i-того підприємства за кількістю (загальної вартості) реалізованої продукції;

Qi і Цг — відповідно кількість і середньозважена ціна продукції, реалізованої г-тим підприємством;

В, — виторг г-того підприємства по розглянутій продукції;

п — кількість підприємств, що працюють на аналізованому ринку.

Перша формула оперує з обсягами реалізації в натуральних вимірниках, що досить істотно з погляду оцінки часткової місткості ринку. Разом з тим, коли розглянута продукція має високу міру диференціації, а, отже, і широкий діапазон цін пропозиції, розрахунок необхідно доповнити визначенням ринкової частки, зваженої за ціною (друга формула).

У цьому випадку шукана величина визначається по виторгу від реалізації продукції, що дає можливість визначення кращого для конкурентів цінового сегмента ринку. Очевидно, що то підприємство працює в (ціновому сегменті > 1 низькому = 1, середньому < 1 високому)

Ілюстрація даних співвідношень наведена на рис.У зв'язку з тим, що диференціація продукції є найважливішою ознакою конкурентного ринку, а також для усунення ситуацій неповного обліку цінової політики конкурентів при розрахунку ринкових часток звичайно оперують формулою, що використовує вартісні показники.