Конкурентоспроможність підприємства

7.2. Концепція якості продукції в системі внутрішньофірмового управління

Випуск конкурентоспроможної продукції — головна вимога ринкової економіки. Якість продукції, включаючи новизну, технічний рівень виконання, відсутність дефектів, надійність в експлуатації є ключовим чинником утримання позицій на ринку, забезпечення максимального рівня продаж виробів. Основними напрямами підвищення якості можуть бути:

глибокі підходи до вивчення потреб ринку;

доскональна розробка проектів;

якість повинно стати принципом роботи всіх структурних підрозділів;

зв'язок із заводами — виготовлювачами комплектуючих;

система управління якістю повинна бути спрямована на запобігання дефектам і помилкам, а не на перевірку їхньої наявності;

поліпшення рівня кваліфікації промислового персоналу. Концепція повного контролю якості як ключова складова

усього виробничого процесу відповідає основній меті стратегічного управління підприємством, реалізації його місії.

Тільки постійно підвищуючи якість продукції, додаючи їй нові, необхідні з урахуванням зміни кон'юнктури ринку властивості й характеристики й забезпечуючи одночасно зниження витрат на виробництво, можна сподіватися на одержання максимального прибутку.

Завершальним етапом цих робіт повинна бути атестація виробництва на відповідність міжнародним стандартам якості серії ISO 9000.

Таким чином, управління якістю повинне укладатися в послідовному виконанні таких етапів:

створення системи обліку й аналізу відхилень (за видами і причинами дефектів, причинам відмов у процесі експлуатації в замовника, відхиленнями від фактичного виконання заданих режимів проектування й виробництва);

створення системи відстеження параметрів, що впливають на якість продукції (матеріалів, устаткування, персоналу, умов праці);

створення системи запобігання дефектам і забезпечення якості продукції.