Конкурентоспроможність підприємства

10.2. База Й межі великого виробництва.

Сутність ефекту масштабу виробництва

Великі підприємства останніми роками піддаються серйозній критиці. їх звинувачують у бюрократизмі, негнучкості, монополізмі й ін. Позитивні ж якості — заповзятливість, ефективність, неформальне відношення до справи й багато чого в тому ж роді — пов'язується тільки з дрібним бізнесом. Такі погляди мають серйозні підстави. Однак при зваженому підході до великих підприємств не можна ігнорувати той факт, що при всіх своїх недоліках вони є стрижнем будь-якої сучасної розвинутої економіки. Становлячи не більше 1—2% від загального числа фірм США, Західної Європи або Японії, вони створюють від однієї третини до половини валового національного продукту, виробленого в цих центрах світової економіки, і випускають більше половини всієї промислової продукції.

Поряд зі слабкостями великі підприємства у своїй абсолютній більшості дотримуються конкурентної боротьби, мають і сильні сторони. Відомо, що в якісному відношенні попит на товари й послуги дуже різноманітний: одним споживачам потрібні продукти з одними, а іншим — з іншими характеристиками.

Але, як показали дослідження, у кількісному відношенні попит концентрується навколо деякого середнього, типового на даний момент і для даної економіки, рівня якості й, відповідно, ціни товару. Як правило, дорогих товарів надвисокої якості або дешевих і поганих продуктів збувається істотно менше. Для фірм-виробників ця закономірність має важливе практичне значення. Випускаючи товари з характеристиками, близькими до найбільш популярних, можна за допомогою невеликого асортименту товару задовольнити істотну частину всього платоспроможного попиту. Ця обставина відкриває об'єктивну можливість для організації масового випуску стандартних продуктів. Дійсно, якщо ринок по більшій частині вимагає приблизно однакових товарів, їхній випуск великими серіями може бути налагоджений винятково раціонально.

Як показала світова практика, завдяки діяльності великих фірм були отримані серйозні результати в галузі науково-технічного прогресу. Зокрема, різко збільшилася продуктивність праці, знизилися витрати виробництва. Такі результати були досягнуті завдяки економії на масштабах виробництва (із збільшенням розмірів підприємства витрати виробництва на одиницю продукції падають). Точніше, зниження витрат йде доти, поки не буде перевищений деякий оптимальний розмір підприємства.