Проектний менеджмент (2001)

1. 4. Проект - один із засобів вирішення проблем

Після виявлення проблем і їх аналізу варто визначити, як можна вирішити проблему. Потрібен проект або інший спосіб вирішення проблеми? Які є визначення щодо характеристики проекту?

а) у Німеччині оцінюють проект на основі DIN 69 900. За цим стандартом проект має такі характеристики:

- Специфіка умов у їх сукупності,

- Мета проекту,

- Обмеження у часі, кількості персоналу і фінансуванні;

- Ймовірність ризику;

- Відмежування від інших намірів;

- Специфіка організації;

б) на цій основі німецький професор Пітер А. Штайнбух пропонує такі властивості для характеристики проекту у фірмах: 4

4.Pitter A. Steinbuch. Projektorganisation und Projektmanagement. Ludwigshafen (Rhein), 1998, S.

- Особливе значення для фірми;

- Комплексність і складність виконання завдання;

- Обсяг завдань потребує визначеної тривалості проекту;

- Об'єднання різноманітних галузей знання;

- Унікальність;

- Обмеження у часі;

- Ризик (можлива невдача);

в) американські професори Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel JR.

виділяють 5 пунктів для характеристики проекту: 5

Намір, мета (Purpose)

Період здійснення (Life Cycle)

Взаємозалежність з іншими проектами (Interdependencies)

Унікальність (Uniqueness)

Конфлікт - проектний менеджер має двох шефів (Conflict)

г) інший професор із США, Гаролд Керцнер, виділяє чотири пункти

для визначення проекту: 6 "Проект можна організувати у вигляді кількох

серій активних дій і завдань, що:

- Мають специфічні цілі, яких треба досягти особливими методами;

- Мають визначений початок і завершення;

- Мають обмеження (якщо потрібно);

- Використовують ресурси (гроші, персонал, засоби).

На відміну від американських підходів, німецькі спеціалісти звертають велику увагу на чинник ризику. Перед тим, як починати справу, за німецьким менталітетом фінансист хоче знати, яка ймовірність успіху або невдач. Як власник капіталу замовник проекту шукає найвігіднішого вкладення свого капіталу і порівнює різні можливості. У Німеччині фінансують велику кількість наукових проектів з державного бюджету. Велику кількість будівельних проектів фінансують за допомогою кредитів із різних джерел, щоб розділити ризик серед багатьох фінансистів. Багато проектів застраховані і, природно, страхові компанії визначають страхові премії на основі чинника ризику. У Німеччині багато зовнішньоекономічних проектів у галузі торгівлі і спільних підприємств застраховані спеціальною страховою компанією за участю фінансування з державного бюджету. Практично у визначенні ризику зацікавлений і замовник проекту, бо йому потрібен успішний результат, і страховик проекту, оскільки він повинен сплачувати збитки у разі невдачі, і фінансист проекту, який хоче вкласти свій капітал найвигідніше.

5 Jack R / Meredith / Samuel J. Mantel, Jr. Project Management: A Managerial Approach, 2 nd edition. New York 1989, p. 4 / 5.

6 Harold Kerzner. Project management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New York, fifth edition, 1995, p. 2.

Різні підходи до визначення проекту існують як відображення двох різних методів організації. Одні проекти організовані таким чином, що всі співробітники, які беруть участь у проектах, мають постійне робоче місце у фірмі. На основі їх професійних знань цих співробітників тимчасово залучають брати участь у проектних групах. Інший метод організації проекту можна спостерігати останнім часом у Німеччині. Має місце тенденція до створення дрібних самостійних фірм або до переходу спеціалістів на самостійний пошук замовника своїх знань і можливостей. Тому велика кількість проектів організована із залученням позаштатних спеціалістів.

Уся організаційна діяльність щодо проектів усередині фірми, де звичайно немає сумнівів у їх здійсненні, проходять 4 етапи.

З'ясування всіх питань, що потребують узгодження з законами, до початку проекту.

Етап планування (створення ескізу).

Етап практичного здійснення через проектну групу.

Етап використання результатів проекту.

Вирішення проблем методом проекту проходить 7 етапів.

Аналіз ринку, аналіз ризику, аналіз потреб, аналіз проблем, аналіз ймовірності успіху проекту (Feasibility Study).

Планування загальних принципів здійснення проекту, визначення вихідних даних для планування проектної діяльності.

Планування різних функцій у проекті.

Планування і визначення економічності й ефективності проекту.

Настав момент вирішення, чи буде здійснюватись фінансований проект чи ні. У результаті попередніх етапів може з'ясувати, що проект неможливо фінансувати, або результату можна досягти пізніше визначеного терміну, або нема необхідних спеціалістів, або керівництво фірми змінило стратегію бізнесу і проблема зникла.

Якщо прийняте позитивне рішення (продовження діяльності за вирішення проблеми), тоді продовження за такими етапами.

Здійснення проекту.

Передача результату замовнику проекту або клієнту, звіт про проект

Підтримка при запровадженні результату у фірму замовника або клієнта.

Проекти розробляють, якщо вирішення проблем у фірмах і організаціях засобами прийняття рішень за допомогою звичайного менеджменту неможливе.

Такі пункти можна використовувати як критерій для перевірки необхідності створення проектної групи з проектним менеджментом. 1. Вирішення проблеми має особливо важливе значення для досягнення мети замовника проекту або клієнта.

Процес вирішення завдання має високий рівень складності і потрібно вирішувати за допомогою спеціалістів із різних галузей знань як усередині фірми так і з залученням позаштатних спеціалістів.

Вирішення завдання потребує визначеного періоду часу з початком і кінцем усіх дій (місяць, рік, кілька років).

Рішення проблеми не має попередника або аналога. Воно повинно бути унікальним.

Проблеми потрібно вирішувати до певного часу (визначення терміну закінчення роботи).

Вирішення проблеми пов'язане з певним ризиком на невдачу.

Вирішення проблеми треба досягти у межах визначеного фінансового бюджету.