Проектний менеджмент (2001)

1. 5. Менеджмент у проектах

У Німеччині визначають загальну характеристику проектного менеджменту на основі DIN 69 901 7. За цим стандартом особливість проектного менеджменту порівняно з керівництвом виробничих процесів у фірмах або процесів обслуговування в державних або суспільних підприємствах подає сукупність управлінських завдань, сукупність організаційних дій, методів і засобів спрямованих на досягнення поставленої мети проектної діяльності.

Хоча характеристики проектів у різних галузях господарювання товариства збігаються, критерії організації проектних дій і мети проекту відрізняються. У галузі виробництва й обслуговування приватного підприємництва більшість проектів повинно забезпечувати конкурентноздатність через скорочення часу постачань, зниження ціни, скорочення персоналу і підвищення якості продуктів. У галузі державних і суспільних підприємств необхідні систематичні зміни технічних і управлінських процесів із метою ефективнішого обслуговування клієнтів і прискорення адміністративних рішень, а також з метою забезпечення суспільного добробуту.

Відповідно до загальних вимог до проектів можна виділити три якості проектного менеджменту, що у різних проектах відрізняються за їх специфічним змістом:

- Спеціальні знання з предмету проекту;

- Ефективність організації проектних дій;

- Співробітництво всіх учасників проекту.

7. Ekbert Hering. Führung und Management. Düsseldorf, 199б, S. Б20.

Стосовно замовника або клієнта проекту можна визначити дві групи проектів із різноманітними підходами до організації проектів. Одні проекти організують і реалізують усередині фірм або підприємств, інші-за межами фірми або підприємства замовника. Схема 2 показує ці два підходи до організації проектної діяльності на кількох прикладах.Незалежно від галузі, обсягу або форми організації проекту можнавізначіті деякі загальні принципи керування проектом, яким повіненкеруватіся проектний менеджмент.

До таких принципів відносять:

-- упорядкування і затвердження сукупного плану всього проекту;

-- розробка планів на кожен етап здійснення проекту;

-- розробка планів на окремі дії;

-- здійснення контролю за реалізацією планів і дій;

-- уживання заходів у разі виявлення відхилень між планом і результатом.

Принципи управлінської функції проектного менеджменту на прикладі початкового етапу показує схема 3.