Проектний менеджмент (2001)

2.1. Ескіз проекту

Для розробки ескізу проекту рекомендують такі дії:

1. Визначення вихідного положення:

- Аналіз проблем;

- Які можливі варіанти вирішення проблем;

- Якщо зрозуміло, що рішення проблем реалізується через проект, тобто завдання і мета проекту визначені, тоді варто вибирати вид проекту.

Визначення етапів на здійснення проекту (як правило 4 - 7)

Вибір схеми для організації проектного менеджменту (проектна група зі співробітників фірми або зі спеціалістів поза межами фірми)

Аналіз того, чи можна реалізувати проект (Feasibility study).

Прикладами такого аналізу можуть бути:

- Дослідження і розвиток нових продуктів;

- Нова комбінація технічних компонентів;

- Експорт устаткування у певні країни, що розвиваються;

- Можливість одержання всіх дозволів на будівництво об'єкта, перевірка того, чи дотримано усіх законів у процесі здійснення

проекту;

- Чи не завдасть шкоди здійснення проекту навколишньому середовищу;

5. Визначення (оцінка) головних показників проекту (реальні можливості і варіанти)

Наприклад:

а) які засоби будуть необхідні - персонал

-устаткування, інструменти-приміщення;

б) приблизні витрати (ціна проекту);

в) ймовірний період здійснення проекту.

Коли замовник проекту знає свої фінансові можливості і чітко визначив мету і завдання проекту, ескіз проекту базується на даних

максимально можливих витрат і запланованого максимального періоду

здійснення проекту. Проектний координатор (проектний керівник або

менеджер) може, виходячи з цих даних, запропонувати партнерським

фірмам здійснення проекту або відбір членів групи для роботи.

Перед тим, як починати процес планування проекту потрібно визначити структуру проекту (project design).

Визначення структури проекту - це

розробка структурних параметрів проекту

Визначення структури проекту здійснюється через вирішення таких

завдань:

1. Визначення виду проекту, наприклад:2. Визначення типу організації проекту (типу проектного менеджменту):

- Лінійний тип (великі проекти з високим темпом реалізації);

- Матричний тип (великі і комплексні проекти, що потребують знань з різних галузей і відділів фірми або підприємств, коли необхідний середній темп реалізації проекту),

- Функціонально-впливовий тип (здійснення малих проектів із достатнім запасом часу);

- Тип періодичного переходу.

3. Вид обслуговування проекту з боку замовника:4. Визначити значення проектного керівника (менеджера):

- Характеристика його позиції в ієрархії фірми, підприємства або організації (наприклад: ставлення до головного директора);

- Його завдання;

- Мета, яку він повинен досягти;

- Його повноваження;

- Межа його відповідальності;

- Вимоги до його кваліфікації;

- Урахування можливих проблем у діяльності менеджера:

- Опір із боку тих співробітників, що не бажають змінити свого режиму роботи після розгортання проекту;

- Проект потребує нестандартних рішень - можливі помилки при прийнятті рішень;

- Після закінчення проекту часто буває, що менеджер не знає, як продовжувати свою фахову діяльність.

5. Визначити приблизну структуру проектної групи.