Проектний менеджмент (2001)

2.2. Планування проекту

До планування проекту пропонують ряд послідовних дій. Їхній обсяг залежить від характеру проекту, від періоду часу на реалізацію, від структури і кваліфікації персоналу та від фінансового бюджету проекту.

- Розробка структурного плану проекту.

- Планування послідовності здійснення проектних завдань (або етапів проекту).

- Планування персоналу.

- Планування реалізації проекту у часі.

- Планування за етапами реалізації проекту.

- Планування витрат проекту.

2. 2. 1. Розробка структурного плану проекту

Щодо планування частин процесу з реалізації проекту існують різні методи або концепції. Орієнтиром для організації діяльності з реалізації проекту є структурний план проекту. До елементів структурного плану проекту відносять аналіз даних щодо вихідного положення продукту або виду послуг, теоретична і практична розробка кращих варіантів продукту або виду послуг, розробка методів реалізації нового продукту або виду послуг. На прикладі проекту на створення нового продукту (рідкого мила) показано, як повинен виглядати структурний план проекту (схема 11).

2. 2. 3. Планування персоналу

Планування щодо персоналу пов'язане з плануванням потреб у певній кількості спеціалістів у проектному періоді. Діаграму, розроблену у параметрах часу і кількості спеціалістів, показано на схемі 12.Для іншого прикладу-проекту (планування будівництва індивідуального житлового будинку для однієї сім'ї) необхідно визначити, скільки днів кожному окремому спеціалісту потрібно для реалізації проекту.

Спершу необхідно з'ясувати, спеціалісти якого фаху потрібні для будівництва будинку. Для цього затребувані кваліфіковані фахівці: архітектор, інженер-статики, спеціалісти будівельних професій (будівельник, столяр, сантехнік, електрик і т. д.), садівник (благоустрій території навколо будинку). Далі потрібно проаналізувати і визначити за допомогою таблиці (табл. 5), скільки днів спеціалісту кожної професії треба працювати, щоб планування будівництва будинку було завершене.

Таблиця 5

Визначення кількості робочих днів для окремих дій

КваліфікаціяДіїКількість робочих днів
АрхітекторЗагальне планування. Детальне планування5

12
СтатикПеревірка розрахунків по статиці1
БудівельникПланування різних технічних схем10
БудівельникПланування монтажу будинку4
СадівникПланування навколо будинку2
Сукупний попит на персонал для планування34


Після того, як буде відомо, скільки робочих днів потрібно для кожної дії, можна планувати послідовність дій.

2. 2. 4. Техніка і методи планування послідовності дій проекту

Відповідно до структурного плану проекту відомо, які дії потрібно здійснити. Лише на основі планування персоналу необхідної спеціалізації і тривалості його участі для реалізації проекту ще не зовсім зрозуміло, коли спеціаліст потрібен для роботи на початку проекту, всередині, наприкінці чи постійно, протягом усього періоду.

Щоб спланувати тимчасовий відрізок кожної дії у проекті пропонуємо кілька методів.

Упорядкування списку з усіма діями, де вказуються попередні і наступні дії.

Стовпчікові діаграми.

2.1. Діаграма Гантта

2.2. PLANNET-діаграма.

3. Мережні техніки планування (Network Techniques)

3.1. Техніка процесуальної стрілки

3.2. Техніка вузлика дії (Metra Potential Method - MPM)

3.3. Техніка результативного вузлика (Program Evaluation and Review Technique - PERT).

4. Метод критичного шляху (Critical Path Method - CPM).

Методи планування послідовного здійснення окремих дій за проектом покажемо на прикладі будівництва хлібопекарської печі при сільському магазині. Жителі сільської місцевості привозять три рази на тиждень хлібопродукти з хлібозаводу міста. Відстань до міста - 100 км. Власник магазину вирішив побудувати пекарню, щоб запропонувати клієнтам щодня свіжі хлібопродукти. Він вибрав фірму, яка реалізувала б цей проект з будівництва хлібопекарської печі.

Подивимося, як ця фірма застосовує різні методи планування щодо реалізації проекту будівництва хлібопекарської печі при сільському магазині.

1. Упорядкуємо список (табл. 6) з усіма діями, де вказані попередні та всі подальші дії. Щоб графічне зображення надалі було простіше, кожну дію Позначимо певною буквою. До переліку необхідних дій належатиме також тривалість дії в робочих днях. При бажанні або необхідності можна додати один стовпчик і кожну дію оцінити в грошовому вимірі.

Упорядкували список, ми знаємо, які дії для будівництва хлібопекарської печі при сільському магазині потрібні і скільки робочих днів необхідно для виконання кожної дії. Але зі складеної таблиці ще не очевидно, скільки днів треба від ухвалення рішення до використання печі для випічки хлібних продуктів. Деякі дії можна реалізувати паралельно.П - попередня дія;

Н - наступна дія;

Т - тривалість у робочих днях.