Проектний менеджмент (2001)

5. 2. Звіт про проектну діяльність

Наприкінці проекту розробляється, як правило, звіт про реалізацію проекту. Такий звіт одержує замовник проекту. Копії проектного звіту одержують члени проектної групи і керівник проекту. Для проектної групи звіт важливий, бо в цьому документі є можливість, показати усі позитивні результати проекту. Звіт є основою для фінансового розрахунку з окремими спеціалістами проектної групи, особливо коли вони прийшли по тимчасовому контракту з інших фірм або організацій.

Для звіту пропонують такі пункти утримання:

- Яке вирішення пропонує проектна група для поставленої проблеми;

- Які результати були отримані через проект;

- Які проблеми виникли при реалізації проекту;

- Які слабкі місця мали місце в проекті;

- Як можна характеризувати причини слабких місць.

Замість звіту замовник проекту може складати протокол про прийняття результатів проектної діяльності. У протоколі вказують на можливі помилки, на необхідні заходи щодо усунення недоліків і на можливе скорочення оплати праці через виявлені помилки.

Звіт про проектну діяльність можна розробити легко, якщо процес реалізації проекту був фіксований у щоденнику проекту. Щоденник проекту містить звіти фахівців за певний період проекту (тиждень або етап реалізації проекту) про кількість використаного часу, про види діяльності за списком проектної діяльності і про досягнуті результати.