Методи управління (2003)

1.3. Класифікація методів діяльності персоналу управління

У посібнику використано послідовний тип класифікації. Це дозволяє охопити всю область діяльності персоналу управління і наочно інтерпретувати сукупність методів у вигляді генеалогічного дерева (рис. 3).

Кожен рівень класифікується за однією ознакою. Елементи низького рівня являють собою найменування окремих груп конкретних методів діяльності, які є модифікаціями або різновидами найбільш загального з них.

На різних рівнях розподілу методів узятий ознака "природи методів". Це дозволило розділити методи діяльності персоналу на методи управління (керуючих впливів) і методи праці (вироблення керуючих впливів).

Перші спираються на закони управління, другий - на закони функціональної діяльності людини.

На другому рівні методи управління поділяються на методи управління організаціями та методи самоорганізації. Методи праці , в свою чергу, на методи вироблення керуючих впливів і методи вирішення функціональних завдань.

В основу класифікації методів праці покладено існуючий поділ інтелектуальної діяльності на виконавську(на основі здобутих знань та навичок) і творчу (евристичну діяльність мозку).

По своїй логічній структурі творчий і розумову працю з виконавчими функціями однакові і відрізняються лише психофізіологічними властивостями.

Творча праця відрізняється від виконавського наявністю етапу пошуку програми, алгоритму рішення задачі.

Результати класифікації показують, що в діяльності персоналу управління використовуються методи управління і праці (роботи). Між цими групами методів існує закономірна діалектичний зв'язок.

Пропонований варіант класифікації дозволяє:

наочно представити весь спектр використовуваних методів діяльності персоналу управління;

здійснювати вибір методів для вирішення функціональних завдань;

доповнювати "гілки дерева" в міру розробки нових методів.