Методи управління (2003)

4.3. Метод розуміння текстів (2 частина)

Для того щоб надати організованості у роботі з інтелектуального саморозвитку, потрібне поєднання самостійності в розумовому пошуку та системи тих умов, які могли б допомагати долати випадковість розумового процесу, випадковість рефлексивних процесів, могли б створювати "зовнішні" перешкоди і перетворювати оперування зі змістом та засобами думки на зустріч з диктують обставинами, які нейтралізують індивідуальне самовираження. Тим самим, в цьому варіанті розвитку, як і в будь-якому іншому, повинні з'являтися суперечності, зняття яких могло б спиратися лише на самокорекція, на самозміною. Залежно від глибини суперечностей, спочатку зовнішніх, а потім - внутрішніх, зміни повинні ставати принциповими, якісними, що ведуть до розвитку.

Придивімося до ряду особливостей у роботі з текстами, так як вона є неминуче розумової і швидко створює малі і великі труднощі, що стимулюють і корекції в мисленні, і зростання рефлексивної самоорганізації.

Ці ідеї, що стосуються роботи з текстами, тією чи іншою мірою акцентують увагу й на безпосередніх-знакової стороні мислення розуміє, і на змістовно-смислової стороні його мислення. Передбачається і перехід від розуміння до критики, до активного відношенню і творчого вкладу працює з текстами. Кількість окремих висловлювань і ідей в цьому напрямку можна збільшити необмежено. Нам важливо виділити сутнісне їх вираження, помітити їх роль в інтелектуальному вдосконалення і розвитку.

Перше, що очевидно і зазначено у висловлюваннях, це те, що розуміє не зводить свою роботу до більш-менш напруженого сприйняття тексту і очікування образів, в яких "відбивається" висловив автор. Розуміє активно оперує текстом автора, виділяє фрагменти, найбільш значущі з якогось з критеріїв, відбирає ті з них, які максимально значущими для цілісності думки, визначає логічну функцію фрагмента в ланцюзі виділених фрагментів, перефразовує фрагменти і т. п. Саме маніпулювання текстом, конструкторське до нього ставлення стає умовою розуміння, а потім і вироблення альтернативної версії і навіть критики, участі у вдосконаленні думки і тексту. Інакше кажучи, основна маса роботи з текстом укладена в його схематизації, побудови структурно-логічних схем як засобів і розуміння, і критики.

У той же час саме розуміння невіддільне від змісту тексту, від того образу "об'єкта", який будується в свідомості розуміє і оцінюється з точки зору близькості до аналогічного образу автора. На відміну від звичайного використання і сприйняття тексту за посилення відповідальності за кінцевий результат неусвідомлюване побудова образу розуміння перетворюється на предмет спеціальної організації, де хід будівництва образу стає залежним від прийомів, критеріїв, устремлінь розуміє, результатом його особливої роботи. Оскільки пряме маніпулювання образами, смисловими одиницями свідомості неможливо, то маніпулювання текстом, текстуальному одиницями, схемами тексту підпорядковується самій динаміці смислового маніпулювання. Тим смисловий динамікою, змістом свідомості і конструктивними процедурами в знаковому шарі встановлюється залежність, акцентовані взаімовоздействіе. Знак, фрагмент тексту, схема тексту, текст починають реалізовувати функції засобів трансформації змісту свідомості.

Вносяться специфічні вимоги логічної організації мислення. Особливу роль починають грати і схеми, що дозволяють перенести внутрішнє і непряме маніпулювання смислами у зовнішній план і використовувати всі переваги маніпуляції знаково-символічними засобами у вирішенні завдань на розуміння і критику, арбітраж і самоорганізацію.

З іншого боку, саме звернення до установки на істину, сутність змісту, що виявляються у автора в процесі розуміння і вводиться в ході критики і арбітрування, введення логічних форм і абстрактних засобів мислення створюють інструментально-технологічну базу "прориву" в істотне, вища в тому змісті , оволодіння якими і коректне використання якими підпорядковує всі позиційні форми участі в комунікації. Виявлення, побудова, оволодіння цими засобами мислення створює основну передумову розвитку мислення, а потім і рефлексії, інтелектуальної культури в цілому. Цьому розвитку підпорядковуються усі супровідні мислення рефлексивні процеси.

У додатку дається мова схематичних зображень при роботі з методом розуміння текстів.