Операційний менеджмент (2000)

Передмова

Хід економічних реформ в Україні показує, що для виведення країни з кризи недостатньо тільки ринкових перетворень на макроекономічному рівні, Незважаючи на те що в державі сформувалася структура комерційних та інвестиційних банків, система фондових і валютних бірж, страхових компаній та інших ринкових інститутів, а інфляція подавлена , промисловість і сфера послуг продовжують стагнувати,

Разом з тим практика свідчить, що навіть у нинішніх складних і не зовсім сприятливих економічних умовах (високі податки та банківські ставки за кредит, неплатоспроможність підприємств та ін,) можна отримувати прибуток, Аналіз діяльності багатьох успішно працюють в нинішніх умовах підприємств промисловості та сфери послуг призводить до висновку, що їх досягнення значною мірою базуються на грамотного менеджменту в операційній системі,

З переходом України до ринкових відносин до підприємств висуваються принципово нові вимоги щодо організації та функціонування, У зв'язку з цим менеджери всіх рівнів промислового виробництва і сфери послуг повинні знати закони, принципи та методи ефективного управління, виробництва конкурентоспроможної продукції, вміти розробляти високорентабельну операційну систему підприємства,

Мета даного навчального посібника - висвітлити сучасні концепції вітчизняних та зарубіжних авторів, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, а також принципи, методи і прийоми менеджменту стосовно до підрозділам операційної системи підприємства, Автор не ставив завдання охопити всі види діяльності менеджерів такої системи, Детальніше ті чи інші сторони цієї діяльності розглянуті в роботах, включених в список використаної і рекомендованої літератури.← prev content next →