Операційний менеджмент (2000)

3.6 Складське господарство

Функції та складські операції Складське господарство є оперативним підрозділом комерційної служби промислового підприємства, яка покликана забезпечувати безперебійну роботу виробничих цехів. Основні складські операції виконуються в системі складування (рис. 22).Функції складського господарства: приймання матеріальних цінностей; попередня підготовка матеріалів до виробничого споживання (розпакування, сортування і т. п.); забезпечення збереження матеріальних цінностей; подкомплектовка матеріалів для подальшої комплектного їх постачання в робочі зони; організація видачі і доставки вантажів споживачам; постачання виробництва всіма необхідними матеріалами; відвантаження готової продукції. Класифікація та оснащення матеріальних складів Матеріальні склади за основним призначенням поділяються на постачальницькі, виробничі і збутові. Постачальницькі склади перебувають у віданні відділу матеріально-технічного постачання. У них зберігаються сировина та матеріали, призначені для забезпечення безперервного і безперебійного виробничого процесу. До виробничих відносяться склади напівфабрикатів і проміжні міжцехових (лиття, поковок і т. п.). Ці склади підпорядковані керівництву цехів.

Збутові склади перебувають у віданні відділу збуту підприємства. У них зберігається готова продукція, що підлягає відвантаження споживачам. Час зберігання продукції на складі регламентується накопиченням відвантажувальних норм і комплектується відповідно до планів поставки продукції споживачам. За переробляються, склади поділяються на спеціалізовані та універсальні.

Склади спеціалізовані призначені для зберігання певних видів матеріалів (металів, палива, будівельних, пально-мастильних матеріалів і т. д.), універсальні - для зберігання різних видів матеріалів. Склади класифікуються і за іншими ознаками. У широкому діапазоні варіюються розміри складів: від невеликих приміщень площею в кілька квадратних метрів (цехові склади для ремонтних матеріалів) до складів-гігантів, що займають відкриті, спеціально обладнані майданчики в десятки і навіть сотні тисяч квадратних метрів (склади-накопичувачі готової продукції). Складські приміщення можуть мати різні конструкції: розміщуватися в окремих приміщеннях (закриті); мати лише дах або дах і одну, дві або три стіни (напівзакриті).

Такі склади відрізняються і висотою укладання вантажів: в одних вантаж зберігається на висоті людського зросту, в інших необхідні спеціальні пристрої, здатні підняти і точно скласти вантаж в комірку на висоті 24 м і більше. Технологічне обладнання складів підприємств варіюється теж в досить широкому діапазоні: від повної відсутності будь-якого обладнання (ваги, візки) до складів, обладнаних електронної ваговимірювальної технікою, кранами-штабелерами, міжстелажних підйомниками, керованими з пульта вручну або за допомогою запрограмованих команд.