Операційний менеджмент (2000)

Список літератури

Бадин Н. І. Ефективність технологічних нововведень. - К., 1987.

Барабін С. К. Конкурентоспроможність промислових товарів. - М., 1990.

Вершанскій О. Є., Іванова Л. О., Ліфшиц С. Б. Організація праці лінійних керівників. - М., 1987.

Веснин В. Р. Основи менеджменту: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. - М., 1996.

Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової економіки. - К., 1993.

Гінзбург Є. Г. Закони та методологія організації виробничих систем. - Иваново, 1988.

Глуха В. В. Принципи менеджменту. Управління в системі цивілізованого підприємництва. - СПб., 1996.

ГОСТ 24525.0-80. Управління виробничим підприємством, об'єднанням. - М., 1981.

Дікан' В. Л. Реформування економіки України та конкурентоустой-чівость підприємств. - Харків, 1997.

10. Ділфорт Д. Виробничий та операційний менеджмент. - Мінськ,

1995.

Дружинін С. Б. Нормування запасів у будівництві / / Економіка будівництва. - 1989. - № 7.

Капіталістичне управління: уроки 80-х / М. В. Грачов, А. А. Соболевська, Д. В. Кузін, А. Р. Стерлін. - М., 1991.

Климов С. Аналіз витрат на внутрішньозаводських перевезеннях / / Промисловий транспорт. - 1983. - № 3.

Корольов Н. С. Ефективність роботи автомобільного транспорту. - М., 1984.

Кругле М. Г., Сергєєв С. К. Менеджмент систем качества: Учеб. посібник. - М., 1997.

Кул'ман А. Економічні механізми якості. - М., 1993.

Курочкін А. С. Ділова гра: "Управління науково-технічним розвитком виробництва": Метод. вказівки до проведення. - К., 1989.

Курочкін А. С. Організація виробництва: Конспект лекцій. - К., 1997.

Курочкін А. С. Управління підприємством: Учеб. посібник. - К., 1998.

Кустов Г. Р. Конкурентоустойчівость малих підприємств. - М., 1992.

Ладаном І. Д. Сучасний менеджмент. - Л., 1995.

Логістика: Учеб. пособие / Под ред. Б. А. Аникина. - М., 1997.

Макаренко М. В., Махаліна О. М. Виробничий менеджмент: Учеб. посібник для вузів. - М., 1998.

Міжнародні стандарти!. Управління якістю продукції. ІСО-9000-ІСО-9004, ІСО-8402. - М., 1988.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. - М., 1992.

Обер-КрісДж. Управління підприємством: Пер. з фр. - М., 1998.

Платонов С. К. Механізми організації виробництва на підприємствах: Учеб. посібник. - Єкатеринбург, 1994.

Скачков Б. Матеріально-технічне забезпечення підприємств в нових умовах / / Експрес-інформ. для ділових людей. - Львів, 1996.

Скуратов С. К. Популярно про логістику. - М., 1995.

Довідник директора підприємства / Под ред. М. Г. Лапусти. - М., 1996.

Старобінскій Е. Е. Основи менеджменту на комерційній фірмі. - М.,

1994.

Стремоухов С. Г. Управління якістю на підприємствах сфери послуг. - М.: Міу, 1992.

Трофимчук А. С. Підвищення ефективності роботи землерийної техніки / / Механізація будівництва. - 1987. - № 7.

Управління - це наука і мистецтво / А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. - М., 1992.

Фатхутдінов Р. А. Виробничий менеджмент: Учеб. - М., 1997.

Ефективність роботи підприємства / А. Г. Смородинов и др. - М.,

1996.

Юданов А. Д. Конкуренція: теорія і практика. - М., 1996.

Южаков І. В. Якість на підприємствах сфери послуг. - Мінськ, 1993.

Яковлєв Є. І. Аналіз виробництва (для директорів підприємств). - СПб., 1997.← prev content next →