Основи кадрового менеджменту (2004)

Організація обліку використання робочого часу

Облік робочого часу та контроль за його використанням є необхідною основою всієї роботи щодо зміцнення трудової дисципліни. Разом з тим, як показали результати широкого обстеження

об'єднань і підприємств промисловості, на більшості з них не ведеться облік порушень трудової дисципліни не тільки по всіх, але навіть з основних причин їх виникнення. Діючі на підприємствах системи табельного обліку дозволяють певною мірою контролювати тільки такий вид порушень, як прогули. Тим часом у загальній кількості порушень трудової дисципліни прогули становлять лише 5%. Більша ж частина порушень - таких, як передчасний відхід з роботи на обідню перерву і в кінці зміни (40% усіх порушень), запізнення на роботу на початку зміни і після обідньої перерви (30%), несвоєчасне або не в повному обсязі виконання службових обов'язків (10%), неповне або нераціональне використання робочого часу для продуктивної праці (10%) - практично не враховується [9].

В даний час в будівництві та промисловості застосовуються такі системи організації обліку робочого часу та контролю за його використанням:

карткова (за допомогою контрольних годин);

жетон (із застосуванням табельних жетонів або марок);

^ Пропускна (за допомогою здачі працівниками та видачі їм перепусток);

^ Рапортним-відомча (з використанням рапортів або табельних відомостей

від керівників підрозділів, майстрів, бригадирів); ^ за допомогою контрольно-пропускних пристроїв.

У будівельних організаціях, як правило, використовуються карткова, жетонів рапортним-відомча системи табельного обліку, а на промислових підприємствах - пропускна і за допомогою контрольно-пропускних пристроїв. Допускається застосування комбінованих та інших систем табельного обліку залежно від умов виробництва, але будь-яка система організації обліку використання робочого часу повинна забезпечувати контроль:

^ За своєчасною явкою працівників на роботу, виявленням неявівшіхся та спізнілих;

^ Знаходженням працівників у робочий час на своїх робочих місцях, а також своєчасним доглядом і приходом працівників під час обідньої перерви;

• своєчасним відходом працівників з роботи після закінчення робочого дня або зміни;

^ Фактично відпрацьованого часу, часом простоїв та іншими видами недовикористання робочого часу.

Для організації та ведення табельного обліку велике значення має правильне визначення облікової та середньооблікової чисельності працівників. Обліковий склад працівників підприємства включає всіх працівників, прийнятих на постійну, сезонну або тимчасову роботу на один день і більше. При цьому в списочному складі працівників за кожний календарний день враховуються як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин. Для визначення чисельності працівників за відповідний період (місяць, квартал, рік) розраховується їх середньооблікова чисельність, необхідна для розрахунку продуктивності праці, коефіцієнтів обороту, плинності, сталості кадрів та інших показників.

Середньооблікова чисельність працівників за звітний місяць розраховується підсумовуванням чисельності працівників облікового місяця, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, і розподілу отриманої суми на кількість календарних днів звітного місяця. Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святковий день приймається рівної облікової їх чисельності за попередній робочий день. Для правильного визначення середньооблікової чисельності працівників необхідно вести щоденний облік чисельності працівників облікового складу, яка повинна уточнюватися на підставі наказів (розпоряджень) про прийом працівників, переведення їх на іншу роботу та припинення трудового договору. Чисельність працівників облікового складу за кожен день має відповідати даним табеля обліку використання робочого часу, на підставі якого встановлюється чисельність робітників і службовців, які з'явилися і які не з'явилися на роботу. Облік особового складу по підприємству та його структурним підрозділам веде відділ кадрів.

При визначенні середньооблікової чисельності працівників слід мати на увазі, що деякі працівники облікового складу не включаються до середньооблікова чисельність (наприклад, жінки, які перебувають відповідно до законодавства у відпустці по догляду за дитиною, та ін.)

Приклад розрахунку середньооблікової чисельності працівників підприємства наведено в табл. 13. Вона становить 280 чол. (8691:31).

Таблиця 13

Розрахунок середньооблікової чисельності працівників підприємства

Число месяцаСостояло в списочном составе, чел.В том числе
не подлежащие включению в среднесписочную численность, чел.подлежащие включению в среднесписочную численность, чел.
1.2533250
2.2573254
3.2602258
4. (суббота)2602258
5. (воскресенье)2602258
6.2683265
7. (праздничный день)2683265
и т. д.
Итого: 31 день8961