Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

1. Антосенков В. Г., Купріянова З. В. Тенденції в плинності робочих кадрів. - Новосибірськ, 1982.

2. Колпаков В. М. Методи управління: Учеб. посібник. - К.: МАУП, 1997.

3. Методика аналізу стану трудової дисципліни в колективах організацій Мін-промбуда. - Тула, 1985.

4. Мобільність кадрів на промисловому підприємстві. - К., 1981.

5. Основи управління персоналом / Под ред. Б. М. Генкина. - М.: Висш. шк., 1996.

6. Поляков В. А. Технологія кар'єри: Практич. керівництво. - М.: Справа, 1995.

7. Сучасний бізнес: Підручник: У 2 т.: Пер. з англ. / Д. Дж. Речмен, М. Х. Мескон, К. Л. Боуві, Дж. В. Тіпл. - М.: Республіка, 1995.

8. Солтман Г. Менеджмент в організаціях: Скор. пер. з англ. - М.: Економіка, 1995.

9. Соціально-психологічні проблеми дисциплінованості і трудової активності особистості: Сб. науч. тр. - Л., 1987.

10. Управління трудовими ресурсами: Справ. посібник. - М., 1987.

11. Формування і стабілізація кваліфікованих кадрів промисловості та будівництва. - Новосибірськ, 1982.

12. Шекшня С. В. Управління персоналом сучасної організації: Учеб.-практич. посібник. - 2-е изд. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа" Інтер-Синтез "», 1997.

13. Щокін Г. В. Аналіз плинності кадрів та шляхи її скорочення. - К., 1990.

14. Щокін Г. В. Оцінка керівників і фахівців виробництва. - К.: Знання, 1989.

15. Щокін Г. В. Управління мобільністю кадрів на виробництві. - К., 1990.

16. Щокін Г. В. Управління трудовою дисципліною на виробництві. - К., 1990.

17. Економіко-демографічні проблеми зайнятості: Сб. науч. тр. - М., 1984.

18. Suruki N. / / Manag. Japan. - 1986. - № 2. - Р. 17-30.

19. Urbanova J. Prognoza struktury pracovni doby ye vyspelych kapitalistickych zemich / / Trend. - 1989. - 21. - № 4.

20. Vollmer R. Personalmarketing - uberlebensfra - ge fur Klein - und Mittelbetriebe / / Ostwestfal. Wirt. - 1983. - 44. - № 12. - S. 38.