Основи управління якістю (2002)

2.2. Загальнофірмові система управління якістю

На практиці при використанні сучасних систем управління якістю у великих японських фірмах виділяють кілька основних груп видів діяльності, реалізація яких відповідним управлінським апаратом дозволяє забезпечити стабільний випуск високоякісної продукції в довгостроковій перспективі.

1.Постоянное вивчення вимог ринку до якості продукції, що випускається і тенденцій у розвитку цих вимог.

2.Совершенствованіе продукції, що випускається, ініціювання та здійснення досліджень і розробок по випуску нових видів виробів.

З. Розробка стандартів якості на довгострокову і середньострокову перспективу з урахуванням даних з дослідження ринку та опитувань споживачів.

4.Созданіе моделей і прототипів продукції, наміченої до випуску в майбутньому, з метою розробки стандартів якості.

5.Разработка та впровадження виробничо-технічних критеріїв для випуску продукції певного рівня якості з оптимальними витратами.

б.Оценка ефективності системи контролю якості та усунення дефектів для забезпечення випуску продукції відповідно до затверджених стандартів якості.

7.Разработка і впровадження відповідного єдиного комплексу стандартів якості для упаковки, перевезень, зберігання, ремонту, обслуговування і т. д. з метою забезпечення необхідної якості виробів.

8.Сбор, обробка й аналіз інформації про якість виробів у процесі експлуатації та прийняття відповідних заходів для усунення дефектів, виявлених ще на стадії виробництва.

Всі ці та багато інших видів діяльності реалізуються звичайно в рамках Загальнофірмові системи управління якістю. Узагальнена схема такої системи, що діє у великій диверсифікованої промислової компанії, представлена на рис. 26.

Як показано на рис. 26, на рівні вищого керівництва формується об'єднаний комітет управління надійністю і контролем якості, до якого входять віце-президенти і кілька вищих керівників компанії. Цей комітет виробляє стратегічні цілі і окреслено шляхи вирішення найбільш важливих проблем у сфері управління якістю. Оперативні та робочі плани з реалізації цих загальних цілей розробляються в так званих комітетах з управління якістю та надійністю, в роботі яких беруть участь представники лінійних і функціональних служб кожного відділення компанії.

Крім цих комітетів у кожному відділенні або групі відділень створюються подібні комітети або консультативні групи з забезпечення якості, а також відповідні функціональні підрозділи, підпорядковані безпосередньо керуючому відділенням. Ці відділення забезпечують безпосереднє керівництво процесом управління якістю у виробничих підрозділах.