Основи управління якістю (2002)

3.1. Основні поняття про премії за якістю

Премії за досягнення у сфері якості (премії за якістю) - це конкурс серед підприємств на національному або міжнародному рівні, в якому оцінюються зусилля й досягнення підприємств у сфері забезпечення і поліпшення якості. Виділяють два основних типи премій з якості:

"комерційні", що присуджуються за результатами опитування споживачів ( "Факел Бірменгама", "Діамантова Зірка" та ін);

"за системою оцінок", що присуджуються за результатами комплексної оцінки незалежними експертами діяльності підприємств по відповідній системі критеріїв (моделі). Кожен критерій моделі відображає певний напрямок діяльності підприємства і оцінюється за бальною системою. Критерії премії не містять опис системи якості.

Національні, міжнародні та регіональні премії за якістю є преміями "за системою оцінок". Вони були засновані для стимулювання розвитку якості, впровадження прогресивних методів управління виробництвом, що відображають ідеологію якості. Це премії Демінга (японська премія за якістю), Малкольма Балдріджа (американська премія за якістю), Європейська премія за якістю, Українська національна премія за якістю та ін Національні та міжнародні премії за якістю стали популярними саме тоді, коли велика кількість організацій сертифікувало свої системи якості на відповідність вимогам стандартів ISO серії 9000. Отримання премії за якістю підтверджує ще більш високий у порівнянні з сертифікатом за стандартами ISO серії 9000 рівень результативності системи управління й виробництва у фірмі. Премія за якістю грунтується на самооцінці підприємства. Участь у конкурсі на отримання премії за якістю дозволяє:

визначити сильні та слабкі сторони підприємства (шляхом зіставлення балів за різними критеріями);

порівняти діяльність і її результати, отримані даною фірмою, з такими ж показниками інших організацій;

визначити перспективні напрямки розвитку підприємства, що забезпечують підвищення якості.

Премії за якістю дозволяють стимулювати розвиток підприємства у важливих для суспільства напрямах шляхом зміни критеріїв і співвідношення балів між критеріями.

Порядок проведення національних і міжнародних премій за якістю

Національні премії за якістю проводяться щорічно. Вони, як правило, не передбачають грошової винагороди. Переможці отримують символ премії (статуетку, приз, диплом), який можуть використовувати в рекламних цілях. Разом з тим переможці повинні сприяти поширенню інформації про свій досвід в галузі управління якістю. Національні премії по якості звичайно засновує держава спеціальним законом (США, Аргентина) або національна (громадська) організація за підтримки держави (Ірландія, Ісландія).

У церемонії нагородження переможців, як правило, беруть участь перші особи держави, зокрема монархи (Швеція), президенти (Аргентина, Ірландія, США) або прем'єр-міністри (Великобританія, Ісландія, Фінляндія).

Найбільш престижними преміями "за системою оцінок" є наступні:

Премія Демінга (японська премія за якістю) - заснована в 1957 р. Спочатку була спрямована лише на застосування статистичних методів управління якістю.

Премія Малкольма Болдрідж (американська премія за якістю) - заснована в 1987 р. є першою спробою описати в критеріях концепцію "загального управління якістю".

Європейська премія за якістю (премія за перевагу в бізнесі) - заснована в 1991 р. Розроблялася Європейським фондом управління якістю за підтримки Європейської організації з якості та Європейської комісії (Генеральний директорат). Присуджується з 1992 р. за результатами щорічного конкурсу серед лауреатів національних премій за якістю. Конкурс проводять окремо для малих і середніх підприємств (чисельність працівників до 250 чол.), Великих підприємств (чисельність працівників понад 250 чол.), А також організацій громадського сектору. Конкурс проводять Європейський фонд управління якістю (ЇЇ ((М) і Європейська організація з якості (ЄВ (() за підтримки Європейської комісії. В даний час в світі вважається найбільш повною моделлю, яка описує метод "загального управління якістю".

Основою національних премій, як правило, є модель однієї з трьох названих премій. Так, країни Північної і Південної Америки переважно беруть за основу премію Болдрідж. Всі європейські країни використовують модель Європейської премії по якості, за винятком Швеції. У період розробки Шведської національної премії з якості ще не було Європейської премії по якості (вони з'явилися майже одночасно). Тому в Швеції за основу національної премії за якістю прийнята американська премія Болд-Рідж. В Україні конкурси за досягнення у сфері якості проводить з 1996 р. Українська асоціація якості. За основу Української національної премії за якістю прийнята Європейська премія за якістю.