Основи управління якістю (2002)

3.2. Моделі американської та європейської премії за якістю

Як зазначалося раніше, Європейська та Американська премії по якості - це премії "за системою оцінок". Підприємство проводить самооцінку своєї діяльності за встановленими критеріями і представляє матеріали на відповідний конкурс з якості. На рис. 28 показана модель американської премії за якістю, а на рис. 29 - Європейської.

Обидві моделі містять групи критеріїв, за якими оцінюються:

діяльність підприємства з забезпечення якості;

результати діяльності підприємства з забезпечення якості (результати реалізації цих можливостей).

Кожен критерій має встановлене максимальну кількість балів, за яким може бути оцінений.

Співвідношення між цими групами критеріїв (діяльність і результати діяльності) - 50:50. Кожна група критеріїв оцінюється однаковою кількістю балів - 500. Кількість і вагомість критеріїв, які входять до складу кожної моделі, різні. Процентне співвідношення вагомості критеріїв характеризує відносну важливість кожного критерію. Кожен критерій, у свою чергу, містить кілька подкрітеріев.