Основи управління якістю (2002)

2.4. Процедури сертифікації системи якості

Сертифікацію системи якості проводять на підставі рішення органу з сертифікації продукції, якщо це передбачено схемою сертифікації продукції, або з ініціативи підприємства-виробника.

Схема сертифікації системи якості в системі УкрСЕПРО

Підприємство подає заявку в акредитований орган із сертифікації систем якості.

Орган з сертифікації систем якості висилає підприємству анкету та перелік матеріалів, необхідних для проведення попередньої оцінки системи якості.

Підприємство-замовник заповнює анкету, готує необхідні матеріали і подає їх до органу з сертифікації систем якості. За результатами аналізу отриманих матеріалів і додаткових даних про якість продукції, взятих з незалежних джерел (товариства споживачів, територіальних відділень Держстандарту та ін), комісія готує письмовий висновок про доцільність подальшої перевірки.

У разі позитивного рішення комісія відправляє замовнику висновок і проект договору на проведення подальшої перевірки та оцінки системи якості. У разі негативного рішення у висновку наводяться причини відмови і перелік виявлених невідповідностей системи якості вимогам нормативних документів.

• Заключну перевірку і оцінку системи якості проводить комісія, яка давала попередню оцінку за розробленою нею схемою. При сертифікації системи якості перевірці підлягають такі її елементи:

- Організаційна структура;

- Адміністративні та робочі процедури;

- Людські і матеріальні ресурси, обладнання;

- Документація.

Протягом місяця комісія обробляє результати і готує остаточне письмовий висновок, два примірники якого передає підприємству-заявнику.

На підставі зроблених у звіті висновків орган із сертифікації систем якості оформляє і реєструє сертифікат встановленого зразка і видає його підприємству-заявнику або пропонує підприємству-заявнику у встановлений термін усунути зауваження та звернутися з повторною заявкою на перевірку тих елементів системи якості, щодо яких були зроблені зауваження .

Сертифікат системи якості видає орган по сертифікації на строк не більше трьох років. Для продовження терміну дії сертифіката підприємство має звернутися із заявою до органу сертифікації за тією ж схемою. Орган з сертифікації може анулювати або призупинити дію сертифіката у випадках виявлення невідповідностей встановленим вимогам, довгострокових непоставок продукції, невиконання фінансових зобов'язань перед органом з сертифікації, офіційної прохання виробника.