Основи управління якістю (2002)

2.3. Органи з сертифікації систем якості

Сертифікацію системи якості проводять органи з сертифікації систем якості, акредитовані в системі сертифікації. Сертифікація системи якості може бути проведена державним чи недержавним органом з сертифікації. Ринкова цінність сертифіката на систему якості визначається рівнем довіри торгових партнерів (існуючих і перспективних) до органу з сертифікації. Для підприємства, що бажає вийти на світовий ринок або розширити торговельну діяльність, сертифікат на систему якості, виданий незалежною, міжнародно визнаною організацією з сертифікації на ньому має дуже високу ринкову цінність.

В Україні сертифікація системи якості може бути проведена в державній системі сертифікації УкрСЕПРО та в недержавній системі сертифікації. Сертифікацію в недержавній системі може проводити вітчизняний орган із сертифікації або представництво закордонного органу з сертифікації. Серед представництв зарубіжних органів з сертифікації в Україні добре себе зарекомендували концерн TUV, Бюро Верітас (BVQI - Франція), Lloyd's Register (Англія), TNO (Голландія), SGS (Швейцарія).

Державна система сертифікації УкрСЕПРО

На рис. 38 представлена організаційна структура системи сертифікації УкрСЕПРО.

Очолює і координує роботу в системі УкрСЕПРО Держстандарт України.

Опції Держстандарту в системі УкрСЕПРО

Розробка стратегії розвитку системи сертифікації в Україні.

Організація і координація робіт в системі УкрСЕПРО.

Взаємодія з національними та міжнародними організаціями з сертифікації.

Прийняття міжнародних угод з сертифікації.

Акредитація органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів).

Атестація експертів-аудиторів.

Нагляд за діяльністю органів із сертифікації, випробувальних лабораторій (центрів) та експертів-аудиторів.

Проведення робіт з сертифікації продукції при відсутності органів з сертифікації даного виду продукції.

Затвердження переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації.

Розгляд апеляцій.

Організація інформаційного забезпечення діяльності з сертифікації в системі УкрСЕПРО.

Функції науково-технічної комісії в системі УкрСЕПРО

Розроблення та внесення пропозицій щодо взаємодії з національними і міжнародними організаціями по стандартизації.

Функції органів з сертифікації продукції в системі

УкрСЕПРО

• Розробка організаційно-методичної документації, встановлення схеми та порядку сертифікації певного типу продукції.

Акредитація за дорученням Держстандарту випробувальних лабораторій (центрів).

Атестація виробництва.

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Видача сертифікатів відповідності та атестатів виробництв.

Функції органів з сертифікації систем якості в системі УкрСЕПРО

Розробка організаційно-методичної документації з сертифікації систем якості.

Сертифікація систем якості.

Атестація виробництв (за дорученням Держстандарту).

Технічний нагляд за сертифікованими системами якості.

Видача сертифікатів на системи якості.

Опції випробувальних лабораторій у системі УкрСЕПРО

Проведення сертифікаційних випробувань.

Оформлення протоколів випробувань.

Участь в атестації виробництв і технічному контролі за сертифікованою продукцією (за дорученням Держстандарту).

Завдання експертів-аудиторів у системі УкрСЕПРО

Виконання окремих робіт, пов'язаних з сертифікацією продукції.

Функції науково-методичного та інформаційного центру в системі УкрСЕПРО

Аналіз можливостей підприємств і організацій виконувати функції органів з сертифікації продукції, випробувальних лабораторій (центрів).

Подання пропозицій Держстандарту з акредитації організацій в системі УкрСЕПРО.

Розробка проектів законодавчих актів у галузі сертифікації.

Функції територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації в системі УкрСЕПРО

• Проведення (за дорученням Держстандарту) інспекційного нагляду за виконанням вимог системи УкрСЕПРО.

Проведення (за дорученням органів з сертифікації продукції) технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

Методична та технічна допомога підприємствам при підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій (центрів), сертифікації продукції, систем якості та атестації виробництв.

Функції Українського навчально-наукового центру з стандартизації, метрології та сертифікації в системі УкрСЕПРО

Навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації.

Недержавна система сертифікації (на прикладі представництва TUV)

Основна мета організацій, що входять до Асоціації технічного нагляду TUV (Technische Uberwachungsvereine), - задоволення потреб єдиного європейського внутрішнього ринку.

У 1990 р. була створена організація по сертифікації TUV CERT з метою сертифікації систем якості, продукції та атестації фахівців. Головний офіс TUV CERT знаходиться в Бонні (Німеччина). За час свого існування організацією TUV CERT було видано понад 8500 сертифікатів на системи якості за стандартом ISO серії 9000 в 60 країнах світу. TUV CERT є однією з провідних організацій по сертифікації не тільки в Німеччині, але й у всій Європі. Організація TUV CERT входить до складу ISO. Члени ISO визнають сертифікати один одного рівноцінними. Організація TUV CERT займається виключно сертифікацією. Така спрямованість діяльності пов'язана з поділом консультативної та сертифікує діяльності. Це основна умова акредитації TUV CERT як органу з сертифікації.

Найбільший консультативний орган - фірма TUV Rheinland є провідною організацією Німеччини в галузі технічного нагляду та консультації. Фірма створена 100 років тому як незалежна приватна фірма, центром якої є

Прирейнських Організація з технічного нагляду (Кельн). Фірма має міжнародну мережу, філії та представництва в 21 країні світу.

Однією з найбільш важливих послуг, що надаються фірмою TUV Rheinland, є створення систем якості і консалтинг в області якості.

Фірма TUV Rheinland в рамках вирішення основних завдань виконує наступні роботи.

1. Підготовка до побудови системи якості.

1.1. Підготовка керівників підприємства. Мета підготовки - формування поглядів керівників підприємства на проблеми забезпечення якості, впровадження та функціонування системи якості, сертифікації системи якості.

1.2. Вивчення організаційної структури підприємства, оцінка діяльності та процесів підприємства. Встановлення загальних пунктів окремих сфер діяльності, які впроваджуються у систему якості. Визначення задач і розподіл відповідальності.

1.3. Зіставлення діяльності і процесів підприємства до вимог стандарту. Визначення коригувальних дій, необхідних для подальшої роботи.

1.4. Розробка графіка для створення системи якості.

1.5. Підготовка фахівців підприємства. Можливий вибір з наступних напрямків навчання:

стандарти ISO серії 9000;

побудова системи якості;

документація системи якості;

забезпечення якості в області маркетингу;

забезпечення якості закупівель;

планування і розвиток якості, регулювання методів проектування;

витрати на якість;

вимірювальні й іспитові кошти;

аудит якості, підготовка аудиторів;

сертифікація системи якості;

сертифікація продукції;

інформаційне забезпечення системи якості;

аналіз виявлених дефектів;

загальне управління якістю (TQM);

відповідальність виробника;

контроль і випробування;

психологія виробничих відносин; теорія мотивації;

метрологія та техніка вимірювань.

2. Розробка документації системи якості.

2.1. Складання документації, що містить вказівки щодо забезпечення якості виробів і виробництва. До такої документації належать робочі вказівки, технологічні приписи (схеми технологічних процесів) і вказівки по випробуванню.

2.2. Складання документації, що описує систему якості. До такої документації належать "Керівництво з якості", методики системи якості.

3. Розробка елементів функціонування системи якості.

До таких елементів відносяться.

3.1. Проведення внутрішньої аудиторської діяльності.

3.2. Вибір і оцінка постачальників і підрядників.

3.3. Розробка системи умовних позначень.

3.4. Розробка порядку обслуговування документації.

3.5. Планування, регулювання та контроль якості.

Оцінка постачальника підприємства на підставі розробленої фірмою TUV Rheinland системи вимог.

Складання документів підприємства. Фірма TUV Rheinland бере на себе складання Статуту та інших документів підприємства, їх переробку та актуалізацію у відповідності з діючими юридичними правилами.

У зв'язку з зростанням інтересу українських підприємств до впровадження систем якості за стандартами ISO серії 9000 в Україні готують фахівців, які будуть кваліфіковано займатися питаннями практичної розробки систем якості та навчання у сфері якості.

Прикладом є вітчизняний консультаційно-методичний центр СЕРТІКОМ, діяльність якого пов'язана з недержавною системою сертифікації. За допомогою ТОВ СЕРТІКОМ підприємство-замовник може підготувати систему якості до сертифікації представництвом закордонного органу з сертифікації та навчити співробітників. Професійна діяльність ТОВ СЕРТІКОМ пов'язана з TUV Rheinland та іншими органами з сертифікації за наступними напрямками.

Оцінка діючих на підприємстві методів організації діяльності структурних підрозділів з урахуванням їх взаємодії і розподілу повноважень, відповідності вимогам стандартів ISO серії 9001 та планування необхідних доробок.

Аналіз що знаходиться в обігу документації підприємства, її систематизація, оформлення і складання програми доопрацювання відповідно до положень стандартів ISO серії 9001.

Консультування керівного персоналу підприємства за темами:

вимоги стандартів ISO серії 9000, їх складові елементи в практичному додатку;

етапи та особливості розробки, впровадження та функціонування системи якості на підприємстві;

правила сертифікації систем якості в Україні і на європейському ринку;

оцінка стану підприємства на відповідність вимогам стандартів ISO серії 9000 та складання переліку необхідних робіт для побудови системи якості.

Розробка системних і виробничих методик якості та інших робочих документів системи.

Розробка та оформлення "Посібника з якості".

Консультаційна підтримка у доопрацюванні наявних на підприємстві робочих інструкцій та інших внутрішніх керівних документів з їх належним оформленням відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000.

Інструктаж та консультування керівного і виконавчого персоналу в теоретичному і практичному освоєнні принципів функціонування системи якості на підприємстві.

Сприяння у безпосередньому впровадженні системи якості на підприємстві і необхідної коригування керівних документів.

9. Організація проведення внутрішнього аудиту з необхідним документуванням.

Надання допомоги у плануванні та організації проведення коригувальних дій і заходів за результатами аудитів, усунення недоліків та вдосконалення системи.

Розробка практичних методик статистичної обробки та аналізу даних з прив'язкою до діяльності підприємства.

Проведення навчальних семінарів для фахівців підприємства по теоретичному і практичному освоєнню функціонування систем якості відповідно до стандартів ISO серії 9000, у тому числі за ліцензією TUV Rheinland.