Основи управління якістю (2002)

2.2. Цілі сертифікації системи якості

У передових країнах сертифікація систем якості підприємств у різних галузях промисловості стала елементом культури виробничо-господарської діяльності та одним з серйозних факторів конкурентоспроможності. Розпочавшись в 80-х роках як оцінка великими фірмами своїх субпідрядників (те, що називають сертифікацією "другою стороною"), сертифікація систем якості перейшла на єдину нормативну базу з прийняттям міжнародних стандартів ISO серії 9000, що поряд з іншими причинами сприяло бурхливому розвитку процесу сертифікації . Відповідно до досліджень центру Grant Thornton Public Relations, ще в 1995 р. 29% компаній середнього бізнесу в США мали системи якості. Більше половини всіх промислових компаній в США (з обсягами реалізації від 10 до 500 млн дол.) Готувалися сертифікувати свої системи якості на відповідність міжнародним стандартам ISO серії 9000 в протягом двох років. Серед причин, що зумовлюють потребу в сертифікації, були зазначені наступні:

освоєння нових ринків та прагнення отримати переваги на закордонних ринках (більше 50%);

вимоги більшості споживачів (41%);

рекламна демонстрація своїх зобов'язань по якості (25%);

забезпечення переваг над конкурентами, які не пройшли сертифікацію (14%).

У Європі процес сертифікації систем якості розвивається надзвичайно активно.

Як показано на рис. 37, процес сертифікації систем якості в Україні тільки починається. Серед перших підприємств в Україні, які збудували і сертифікували систему якості, ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (Краматорськ); ПО "Зоря" (Миколаїв) та ін

Активне зростання в світі кількості підприємств, що сертифікували свої системи якості, і перспективність для України впровадження цього досвіду обумовлені наступними причинами.

Сертифікат на систему якості, виданий визнаним на міжнародному рівні органом з сертифікації, є гарантією виходу продукції підприємства на провідні ринки світу. Наприклад, сертифікація системи якості Новокраматорського машинобудівного заводу німецьким товариством технічного нагляду TUV CERT забезпечила вихід на зовнішній ринок і дозволила збільшити обсяги експортних поставок до 50-60%.

Сертифікат на систему якості часто буває обов'язковою умовою участі в тендері або конкурсі, які можуть завершаться контрактами.

Сертифікат на систему якості часто буває обов'язковою вимогою замовника. Наприклад, така вимога була висунута американськими автомобільними фірмами "General motors", "Ford" і "Chrysler" відносно 13000 фірм, що постачають їм свою продукцію. У Європі такі ж вимоги висунула фірма "Opel".

Деякі моделі сертифікації продукції, що випускається серійно, передбачають обов'язкову сертифікацію системи якості. Така потреба може виникнути при обов'язковій державній сертифікації продукції з підвищеними вимогами до її надійності (безпеки). Інші причини обов'язкової сертифікації системи якості: руйнування виробів під час випробувань, період випробувань виробів можна порівняти з періодом зміни їх властивостей, вироби не можуть бути випробувані до їх монтажу та початку експлуатації у споживача. Сертифікат на серійну продукцію має термін дії, встановлений ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості.