Основи управління якістю (2002)

Список використаної літератури

1. Ал'перін Л. Сучасний погляд на системи якості та їх розвиток / / Стандарти та якість. - 1998. - № 10.

2. Антонов Г. А. Основи стандартизації та управління якістю продукції. Ч. 1-3. - СПб.: Изд-во СПбУЕФ, 1995.

3. Белобрагін В. Я. Сучасні проблеми теорії управління ефективністю виробництва та якістю продукції в умовах становлення ринку. - М.: Изд-во стандартов, 1994.

4. Березенко М. П. Сертифікація системи якості та продукції в легкій промисловості. - К., 1996.

5. Бляхман Л. С., Галенко В. П., Мінкін А. В. Введение в менеджмент. --

СПб.: Изд-во СПбУЕФ, 1994.

6. Богуслав В. А., Жеменюк П. Д., Захаров Г. А. Система якості промислового підприємства. - Запоріжжя: АТ "МоторСІЧ", 1996.

7. Бреде X. Сучасні методи управління витратами на швейцарських підприємствах / / Проблеми теорії і практики упр. - 1995. --

№ 4.

8. Вахрушев В. Принципи японського управління. - М.: ФОЗБ, 1992.

9. Вечканов Г. С., Вечканов Г. Р. Словник ринкової економіки. - СПб.: Петрополис, 1995.

10. Воітоловскій В. М. Управління якістю та промислової продукції: Лекції. - СПб.: СЗГІ, 1991.

11. Демиденко Д. С. Управління витратами при формуванні якості промислової продукції. - СПб.: Изд-во СПбУЕФ, 1995.

12. Демінг Е. Вихід з кризи. - М., 1985.

13. Джуран Дж. М. Якість і прибуток / / Якість, торгівля, економіка. - М.: Изд-во стандартов, 1970.

14. Друрі К. Введення в управлінський облік. - М.: Аудит, 1997.

15. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення. - К., 1994.

16. ДСТУ 2926-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення. - К., 1994.

17. ДСТУ 2927-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю. - К., 1994.

18. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. - К., 1995.

19. ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. - К., 1996.

20. ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення. - К., 1996.

21. ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації. - К.,

1996.

22. ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис. - К., 1996.

23. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення. - К., 1997.

24. ДСТУ ISO 10011-1-97. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч. 1. Перевірка. - К., 1997.

25. ДСТУ ISO 10011-2-97. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч. 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості. --

К., 1997.

26. ДСТУ ISO 10011-3-97. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч. 3. Управління програмами перевірок. - К., 1997.

27. ДСТУ ISO 9000-1-95. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Ч. 1. Настанови щодо вибору та застосування. - К., 1995.

28. ДСТУ ISO 9000-2-96. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Ч. 2. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95. - К., 1995.

29. ДСТУ ISO 9001-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. - К., 1995.

30. ДСТУ ISO 9002-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. --

К., 1995.

31. ДСТУ ISO 9003-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробувань. - К., 1995.

32. ДСТУ ISO 9004-1-95. Управління якістю та елементи системи якості. Ч. 1. Настанови. - К., 1995.

33. ДСТУ ISO 9004-2-96. Управління якістю та елементи системи якості. Ч. 1. Настанови щодо послуг. - К., 1996.

34. Єдиний Європейський ринок і нові тенденції в управлінні якістю: Роль і завдання міжнародних та європейських організацій ІСО, МЕК, ІЛАК, ЕСІС, ЕОК, ЕФУК (Аналіт. огляд). - М.: Изд-во ВНІІС, 1995.

35. Ісаєв І. Управління якістю та сертифікація продукції. Учеб. посібник. - СПб.: Издат. центр СПбГМТУ, 1994.

36. Як працюють японські підприємства / Под. ред. І. Каору. - М.: Економіка, 1989.

37. Каору І. Японські методи управління якістю. - М.: Економіка, 1988.

Качалов В. А. 41-й конгрес ЕОК: Зарубіжний досвід розвитку методів менеджменту якості / / Стандарти та якість. - 1997. - № 10-11.

Качалов В. А. Сертифікація систем менеджменту якості - основа переходу до TQM / / Стандарти та якість. - 1997. - № 8.

Кириченко Л. С, Чернухіна Н. М. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання. - К., 1996.

Конті Т. Критичний аналіз підходів до премій за якість: Докл. на конф. за якістю "Дух Європи" в Брюсселі, 1992. - М.: Изд-во ВНІІС, 1995.

Коровкін І. А., Пашков Е. В. Системи екологічного управління на основі стандартів ІСО 14000 як фактор сталого успіху / / Стандарти та якість. - 1997. - № 6.

Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогресс, 1992.

Кройер. Успішна сертифікація на відповідність нормам ISO серії 9000: Керівництво з підготовки та проведення сертифікації: подальші кроки. - Берлін: Форум, 1995.

Кузнєцов Ю. В. Проблеми теорії і практики менеджменту. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994.

Лапідус В. А., Сєров М. Е. Розробка навчальної програми з TQM / / Стандарти та якість. - 1998. - № 6.

Литвиненко В. С. Методи забезпечення конкурентоспроможності продукції: Огляд зарубіжної літератури / / Стандарти та якість. --

1993. - № 8.

Матрусова Т. Н. Японія: матеріальне стимулювання у фірмах. - М.: Наука, 1992.

Міжнародні та регіональні організації по стандартизації та якості продукції. - М.: Изд-во стандартов, 1990.

Менеджмент організації / З. П. Румянцева и др. - М.: ИНФРА-М,

1995.

Метрологія та керування якістю: Основні терміни та поняття. - Чернівці, 1996.

Монд Я. "Тойота" - методи ефективного управління. - М.: Економіка, 1989.

Москалева Л. І. Міжнародні та регіональні організації по стандартизації та якості продукції. - М.: Изд-во стандартов,

1990.

Мюллер К. Деякі аспекти впровадження систем якості в промисловості / / Стандарти та якість. - 1998. - № 3.

Николаева Е. К. Кружки якості на японських підприємствах. - М.: Изд-во стандартов, 1990.

Окрепілов В. В. Загальне управління якістю. Ч. 1. - СПб., 1996.

57. Окрепілов В.В. Міжнародні стандарти в управлінні якістю продукції. - Л.: Знание, 1990.

58. Петров А. Н. Методологія вироблення стратегії розвитку підприємства. - СПб.: Изд-во СПбУЕФ, 1992.

59. Принципи, методи та досвід роботи у сфері забезпечення якості і сертифікації: системи якості, правила сертифікації та акредитації. - Львів; К., 1995.

60. Рохлін К. М., Скрипко Л. Е. Склад витрат на забезпечення якості / / Стандарти та якість. - 1998. - № 8.

61. Робертсон Б. Лекції про аудит якості / / Стандарти та якість. - 1996. - № 2-4, 6, 8, 9; 1997. - № 1, 6-8; 1998. - № 2-4, 6, 9.

62. Саката Сіро. Практичний посібник з управління якістю. - М.: Машиностроение, 1980.

63. Світкін М. 3., Мацута В. Д., Рахлін К. М. Міжнародні стандарти ISO серії 9000, методика і практика застосування. - М.: НІІТЕХІМ, 1991.

64. Сертифікація продукції: Міжнародні системи сертифікації: Організаційно-методичні документи. Ч. 3. - М.: Изд-во стандартов, 1991.

65. Сертифікація. Принципи та практика. - М.: Изд-во стандартов,

1984.

66. Соколенко В. М. Управління якістю продукції в машинобудуванні. --

К., 1994.

67. Статистичні методи підвищення якості / Под ред. Хітосі Куме. - М.: Фінанси і статистика, 1990.

68. Фейгенбаум А. Контроль якості продукції. - М.: Економіка,

1986.

69. Харрінгтон Дж. Управління якістю в американських корпораціях. - М.: Економіка, 1990.

70. Чайка І. І. Стандарти ISO 9000 - найпопулярніші і вживані в історії / / Стандарти та якість. - 1997. - № 10.

71. Шаповал М. I. Основи стандартизації, управління якістю і серти -

фікації. - К., 1997.

72. Швець В. Е. "Менеджмент якості" в системі сучасного менеджменту / / Стандарти та якість. - 1997. - № 6.

73. Щахмалов П. І. Американський менеджмент: Теорія та практика. --

М.: Наука, 1993.

74. Енциклопедія підприємця / С. М. Синельников и др. - СПб.: Изд-во ТзОВ "Олбіс", 1994.

75. Ці неймовірні японці / С. Н. Паркинсон, М. К. Растомджі, С. А. САПР. - М.: ФОЗБ, 1992.


← prev content next →