Основи управління якістю (2002)

Програми

Перелік стандартів ISO серії 9000

ISO 8402. Управление качеством и обеспечение качества
ISO 8402:1994 ДСТУ 3230-95Термины и определения
ISO 9000. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества
ISO 9000-1:1994

ДСТУ ISO 9000-1-95

EN 29000
Часть 1. Руководящие указания к выбору и применению
ISO 9000-2:1993

ДСТУ ISO 9000-2-96
Часть 2. Общие руководящие указания к применению ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003
ISO 9000-3:1991Часть 3. Руководящие указания к применению ISO 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного обеспечения
ISO 9000-4:1993Часть 4. Указания к управлению программой надежности
ISO 9001 — ISO 9003. Системы качества
ISO 9001:1994 ДСТУ ISO 9001-95 EN 29001Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании
ISO 9002:1994 ДСТУ ISO 9002-95 EN 29002Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании
ISO 9003:1994 ДСТУ ISO 9003-95 EN 29003Модель обеспечения качества при контроле готовой продукции и ее испытаниях
ISO 9004. Общее руководство качеством и элементы системы качества
ISO 9004-1:1994 ДСТУ ISO 9004-1-95Часть 1. Руководящие указания. Общие положения
ISO 9004-2:1991 ДСТУ ISO 9004-2-96Часть 2. Руководящие указания к услугам
ISO 9004-3:1993Часть 3. Руководящие указания к перерабатываемым материалам
ISO 9004-4:1993Часть 4. Руководящие указания к улучшению качества


ISO 10005 — ISO 10007. Управление качеством
ISO 10005Руководящие указания к программе качества
ISO 10006Руководящие указания к улучшению качества при управлении проектом
ISO 10007Руководящие указания к управлению конфигурацией
ISO 10011. Руководящие указания к проверке систем качества
ISO 10011-1:1990 ДСТУ ISO 10011-1-97Часть 1. Проверка
ISO 10011-2:1991 ДСТУ ISO 10011-2-97Часть 2. Квалификационные требования к аудиторам по проверке систем качества
ISO 10011-3:1991 ДСТУ ISO 10011-3-97Часть 3. Управление программами проверок
ISO 10012. Требования обеспечения качества к измерительному оборудованию
ISO 10012-1:1992Система подтверждения метрологической пригодности измерительного оборудования
ISO 10012-2:1992Управление процессом измерения
ISO 10013:1995Руководящие указания к разработке руководства по качеству
ISO 10014:1995Руководящие указания к управлению экономическими аспектами качества
ISO 10015:1995Руководящие указания к непрерывному обучению и подготовке кадров
ISO 10016:1995Протоколы контроля и испытаний. Представление результатов
ISO 10017:1995Руководство по применению статистических методов в семействе стандартов ISO


Додаток 2

Приклад змісту "Посібника з якості"

1. Зв'язок пунктів "Керівництва з якості" до пунктів стандартів

ISO серії 9001 і внесені зміни

1.1. Зв'язок пунктів "Керівництва з якості" до пунктів стандартів

ISO серії 9001

1.2. Внесені зміни

2. Загальні поняття і застосовувана термінологія

2.1. Загальні поняття

2.2. Термінологія

3. Загальні положення управління якістю та відповідальність керів -

ництва підприємства

3.1. Політика в області якості

3.2. Цілі в сфері якості

3.3. Система якості

3.3.1. Структура системи якості

3.3.2. Документація системи якості

3.4. Методика планування якості

3.5. Організація управління якістю

3.5.1. Організаційні плани

3.5.2. Загальний опис організаційних робіт

3.5.3. Рада якості

3.6. Робота з персоналом. Програма навчання персоналу в області

якості

4. Якість в рамках різних видів діяльності підприємства

4.1. Проектування і розробка продукції

4.1.1. Планування процесу розробки та проектування

4.1.2. Вхідні проектні дані

4.1.3. Вихідні проектні дані

4.1.4. Перевірка проекту

4.1.5. Аналіз проекту

4.1.6. Аналіз пошкоджень

4.1.7. Аналіз безпеки

4.1.8. Випробування

4.2. Планування виробництва

4.2.1. Відповідність процесів поточним нормативним вимогам

4.2.2. Розробка зразків продукції

4.2.3. Розробка дослідної серії продукції

4.2.4. Виробнича документація

4.3. Закупівлі продукції

4.3.1. Планування закупівель

4.3.2. Документація на закупівлю 4.3.2.1.Условія закупівель 4.3.2.2.Требованія постачальників 4.3.2.3.Требованія до якості продукції 4.3.2.4.Требованія до системи якості

4.3.3. Спільне з постачальниками планування якості

4.3.4. Оцінка постачальника

4.3.5. Вибір постачальника

4.3.6. Оцінка зразків продукції

4.3.7. Взаємоперевірки

4.3.8. Аналіз скарг на продукцію

4.4. Виробництво

4.4.1. Внутрішньовиробничі керівництва та інструкції

4.4.2. Контроль виробничих процесів

4.4.3. Особливі вимоги до процесів

4.5. Контроль продукції

4.5.1. Планування контролю та випробувань

4.5.2. Протоколи контролю та випробувань

4.5.3. Вхідний контроль та випробування

4.5.4. Контроль та випробування в процесі виробництва

4.5.5. Контроль готової продукції та її випробування

4.6. Взаємовідносини з споживачами

4.6.1. Маркетингові дослідження

4.6.2. Вивчення вимог споживачів

4.6.3. Внесення поправок до контракту

4.6.4. Гарантії щодо випущеної продукції

4.6.4.1. Відповідність технічним умовам

4.6.4.2. Відповідність вимогам законів

4.6.4.3. Відповідність вимогам споживачів (аналіз повернень)

4.6.5. Гарантійні зобов'язання щодо споживачів

4.6.6. Навчання та інструктаж споживачів

4.6.7. Аналіз скарг споживачів

4.6.8. Управління продукцією, яка постачається споживачам

4.7. Внутрішнє обслуговування, складування, пакування, зберігання і

поставка

4.7.1. Внутрішнє обслуговування

4.7.2. Складування

4.7.3. Упаковка

4.7.4. Постачання

4.8. Контрактні роботи

4.8.1. Планування та контроль проекту

4.8.2. Розробка

4.8.3. Закупівля

4.8.4. Збірка і установка

4.8.5. Пусконалагоджувальні роботи

4.8.6. Контроль та випробування

4.8.7. Програмне забезпечення

4.9. Послуги

4.10. Утилізація

5. Перевірка якості, виявлення невідповідностей і робота по усо -

вершенствованію

5.1. Аудит якості

5.1.1. Аудит якості продукції

5.1.2. Аудит якості устаткування

5.1.3. Аудит системи якості

5.2. Система отримання та обробки інформації

5.2.1. Вартість низької якості

5.2.2. Якість при виробництві продукції

5.2.3. Якість при зборці і монтажі продукції

5.2.4. Якість при експлуатації продукції

5.3. Аналіз дефектів

5.4. Коригувальні та попереджувальні дії

5.5. Заходи, спрямовані на поліпшення якості

6. Додаток

6.1. Ідентифікація. Простежуваність продукції

6.2. Вимоги до якості

6.2.1. Специфікації продукції

6.2.2. Класифікація вимог

6.2.3. Процедури зміни вимог

6.3. Документація з управління якістю

6.3.1. Перелік та опис

6.3.2. Порядок затвердження

6.3.3. Внесення змін

6.3.4. Реєстрація та зберігання документації

6.4. Технології вимірів і випробувань

6.4.1. Методики вимірів і випробувань

6.4.2. Реєстрація вимірювального та випробувального обладнання

6.4.3. Перевірки та калібрування

6.5. Статистичні методи

6.5.1. Метод статистичної оцінки

6.5.2. Контрольні карти

6.5.3. Вибіркові діаграми

Додаток 3 Зміст пункту 1.2 "Посібника з якості" "Зв'язок пунктів" Керівництва з якості "до пунктів стандартів ISO серії 9001"

Содержание пунктов стандарта ISO серии 9001Соответствующие пункты "Руководства по качеству"
12
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Требования к системе качества
4.1. Ответственность руководства

4.1.1. Политика в области качества

4.1.2. Организация

4.1.3. Анализ со стороны руководства
3.1, 3.2

3.5

3.5.3
4.2. Системы качества

4.2.1. Общие положения

4.2.2. Методики системы качества

4.2.3. Планирование качества
3.3.1 3.3.2 3.4
4.3. Анализ контракта

4.3.1. Общие положения

4.3.2. Анализ

4.3.3. Внесение поправок в контракт

4.3.4. Протоколы
4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3
4.4. Управление проектированием

4.4.1. Общие положения

4.4.2. Планирование процесса проектирования и

разработки

4.4.3. Организационное и техническое взаимодей-

ствие

4.4.4. Входные проектные данные

4.4.5. Выходные проектные данные

4.4.6. Анализ проекта

4.4.7. Проверка проекта

4.4.8. Утверждение проекта

4.4.9. Изменение проекта
3.4, 4.1.1

4.1.1

3.4 4.1.2 4.1.3 4.1.5 4.1.4

41.1.6-4.1.8

6.2.4


12
4.5. Управление документацией и данными

4.5.1. Общие положения

4.5.2. Утверждение документации и ее выпуск

4.5.3. Внесение изменений в документацию и

данные
6.3

6.3.1, 6.3.2

6.3.1-6.3.3
4.6. Закупки продукции

4.6.1. Общие положения

4.6.2. Оценка субподрядчиков

4.6.3. Данные на закупку

4.6.4. Проверка закупленной продукции
4.3.1 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5 4.3.2 4.3.6-4.3.8
4.7. Управление продукцией, поставляемой потребителям4.6.8
4.8. Идентификация и прослеживаемость продукции6.1.1
4.9. Управление процессами4.2, 4.4.2, 4.4.3
4.10. Контроль и испытания

4.10.1. Общие положения

4.10.2. Входной контроль и испытания

4.10.3. Контроль и испытания в процессе

производства

4.10.4. Контроль готовой продукции и ее

испытания

4.10.5. Протоколы контроля и испытаний
4.5.1, 4.5.2 4.5.3

4.5.4

4.5.5 4.5.2
4.11. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием

4.11.1. Общие положения

4.11.2. Методика управления
6.4.1 6.4.2, 6.4.3
4.12. Статус продукции по результатам контроля и испытаний4.5.2
4.13. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям

4.13.1. Общие положения

4.13.2. Анализ и утилизация продукции,

не соответствующей установленным требованиям
5.3 5.3


12
4.14. Корректирующие и предупреждающие действия

4.14.1. Общие положения

4.14.2. Корректирующие действия

4.14.3. Предупреждающие действия
5.4 5.4, 5.5

5.4 5.4, 5.5
4.15. Внутреннее обслуживание, складирование, упаковка, хранение и поставка

4.15.1. Общие положения

4.15.2. Внутреннее обслуживание

4.15.3. Складирование

4.15.4. Упаковка

4.15.5. Хранение

4.15.6. Поставка
4.7 4.7.1

4.7.2 4.7.3

4.7.1 4.7.4
4.16. Управление протоколами качества6.3
4.17. Внутренние проверки качества5.1
4.18. Подготовка персонала3.6
4.19. Техническое обслуживание4.9
4.20. Статистические методы

4.20.1. Определение потребности

4.20.2. Методики
6.5 6.5