Основи управління якістю (2002)

3.3. Стандарти ISO серії 10011

Міжнародні стандарти ISO 10011:1990 містять керівні вказівки з аудиту систем якості. Серія складається з наступних трьох частин:

ISO 10011-1:1990. Керівні вказівки щодо перевірки систем якості. Перевірка.

ISO 10011-2:1991. Керівні вказівки щодо перевірки систем якості. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості.

ISO 10011-3:1991. Керівні вказівки щодо перевірки систем якості. Управління програмами перевірок.

Окремі частини стандартів можуть в однаковій мірі застосовуватися як для зовнішнього і внутрішнього аудиту, так і для аудиту постачальника і аудиту засвідчення.

ISO 10011-1:1990. Перевірка

Стандарт підкреслює значення аудиту системи якості як важливого елемента керування, який служить досягненню цілей, визначених політикою в області якості. Стандарт слід вибирати, коли організуються, плануються, проводяться та документально оформляються перевірки систем якості. Стандарт містить основні принципи для перевірки системи якості підприємств, керівні вказівки з перевірки існуючих та впроваджуваних елементів системи якості, а також з перевірки здатності системи досягти поставлених цілей у сфері якості.

Стандарт визначає основні вимоги, умови та методи, основні принципи щодо введення, виконання та документального оформлення аудиту системи. Застосуванням основних принципів, встановлених в стандарті, можна засвідчити існування окремих елементів системи якості та їх ефективність. Стандарт докладно описує методики виконання аудиту та складання документації, що відноситься до перевірок.

ISO 10011-2:1991. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості

Ця частина стандарту описує основні критерії, що застосовуються для вибору аудиторів у випадку, якщо аудит здійснюється на підставі ISO 10011-1.

До аудиторам пред'являються наступні вимоги:

освіта;

аудиторська підготовка;

практика;

особисті якості;

здатність до керівної діяльності;

якщо необхідно, знання іноземної мови.

Частина стандарту "Додаток А" надає письмову оцінку перевіряючих, на підставі якої можна визначити, наскільки даний аудитор відповідає висунутим до нього вимогам.

"Додаток В" стандарту містить основні принципи виконання міжнародної програми атестації аудиторів. Пропозиція носить інформаційний характер.

ISO 10011-3:1991. Управління програмами перевірок

Ця частина стандарту містить пропозиції і керівні вказівки для регулювання процесу на підприємствах, яким необхідний постійний аудит системи якості. У стандарті дані наступні спеціальні рекомендації:

методи атестації персоналу;

визначення складу груп аудиторів;

спостереження за ефективністю роботи аудиторів і підтримка її на відповідному рівні;

оперативні фактори;

спільні перевірки;

етичні правила.